Folk blir fratatt fotoapparater og mobiltelefoner, bilder blir gjennomgått og slettet. I den grad det foregår en dialog ved disse tilfellene, er beskjeden fra væpnede vakter og uniformert politi at det foreligger fotoforbud på Karljohansvern.

Det er ikke riktig. Hele Karljohansvern er frigitt til sivilt område. Unntaket er Vealøs, hvor Forsvarets aktivitet krever skjerming –herunder fotoforbud. I tillegg ligger spionskipet «Marjata» til kai ved Horten Industripark med jevne mellomrom. Hun omgis av sperringer og forbudsskilt som ved porten til Vealøs. Industriparken er privat grunn med allmen adgang for de som har noe der å gjøre, som ansatte, kunder og journalister.

LES OGSÅ: Tok stemningsbilder på KJV – så dukket Forsvaret og uniformert politi opp

Det er Lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter mv. som gjelder for skipet og Vealøs. I en redegjørelse fra politiet gjøres det kjent at det er «forbudt å gjøre opptak av eller på annen måte bruke informasjon (…) dersom det i noen grad kan ha skadefølger for rikets selvstendighet og sikkerhet og andre vitale sikkerhetsinteresser om informasjonen blir kjent for uvedkommende».

 

Det er interessant hvordan Forsvaret og politiet innimellom griper inn for å statuere eksempler i kampen mot spionasje. Det skaper et omdømmeproblem de ikke er tjent med. Folk reagerer med frykt og undring.

Det er fremmed for oss å bli pågrepet og ransaket, slik politiet har gjort på Forsvarets ordre ved minst to anledninger. Den ene pågripelsen ble gjort da en av Gjengangerens journalister forsøkte å få svar fra Forsvaret om behandlingen av hobbyfotografen som ble pågrepet noen dager tidligere. Uten gitt tillatelse fra journalisten, ble fotoapparatet beslaglagt og bilder ble slettet. Det har ikke politiet adgang til, etter vårt syn, og det er et forhold vi vil forfølge videre.

Gjengangeren er forpliktet til å forsvare og kjempe for ytringsfriheten, pressefriheten, informasjonsfriheten og det åpne samfunn. Det går utmerket å kombinere Forsvarets behov for skjerming med disse prinsippene. Regimet som tidvis gjelder på deler av Karljohansvern er da også en grell kontrast til åpenheten vi opplever til vanlig, også rundt «Marjata» og Vealøs.

LES OGSÅ: Full forvirring etter flere episoder: Kan du, eller kan du ikke, fotografere på KJV? Slik svarer Forsvaret

Behandlingen av hobbyfotografer og pressefolk på Karljohansvern oppsummeres best av en foreløpig uttalelse fra Norsk Redaktørforening, som har saken til vurdering:

«…det dreier seg om fotografering i friluft i en sivil by, der det fremstår som at alt som er fotografert er ting som er fullt synlige for alle og enhver – og at det heller ikke dreier seg om ting som på noen måte er forsøkt skjult fra Forsvarets side».

Det er med andre ord lov å bruke vettet. Maktbruken mot publikum og presse er urimelig og fremmed i Hortens mest populære rekreasjonsområde.

Forsvaret har alltid vært en del av utsikten vår.

Alt som er fotografert er ting som er fullt synlige for alle og enhver.