Det er viktig for oss å si dette til deg som opplever overgrep. Det det er ikke ditt ansvar. Og du er ikke alene.

Da vi nylig inviterte våre lesere til å dele sine såkalte «metoo»-historier, fikk vi 50 svar. 39 kvinner og 11 menn delte sine meninger om kampanjen, mange fortalte anonymt om overgrep da hadde blitt utsatt for. Det er en vekker om at mørketallene er store, som også den internasjonale #metoo-aksjonen har avslørt.

Blant svarene til Gjengangeren finner vi gode formuleringer om hvorfor aksjonen er viktig. Mange kvinner og menn har opplevd seksuell trakassering og overgrep. De har ikke turt å si ifra. Det er viktig å få frem historene, så flere tør dele sine erfaringer. Forhåpentligvis medfører det at færre krenkes i fremtiden. Og at flere tør henvende seg til politi og hjelpeapparat.

Blant de anonyme metoo-historiene folk har valgt å dele med oss i Gjengangeren, er det flere som aldri er blitt rapportert eller anmeldt. Det er rystende lesning. Blant annet er det flere som har opplevd seksuelle overgrep da de var barn.

 

Metoo-kampanjen flytter makt. De som velger å fortelle sin metoo-historie gir også lokalavisa en makt vi er bevisste på, og som vi har respekt for. Vi må følge kravene som stilles til etterrettelig og ansvarlig journalistikk. Det er også svært viktig for oss er å speile den holdningsendringen kampanjen har vært katalysator for.

Det skjer for mange overgrep, for mange blir trakassert og det er ikke noe vi skal finne oss i. Og det er ikke ofrenes skyld.

Økt åpenhet om seksuell trakassering som samfunnsproblem har også åpnet for kritikk av kampanjen. Én ting er stanken fra kommentarfeltene, den har vi lært oss å leve med og ikke bruke tid på. Det er for eksempel grunn til å være obs på at kampanjen kan misbrukes, men det er ikke det som kjennetegner den.

#metoo stigmatiserer ikke menn som gruppe. Det går i ikke på rettssikkerheten løs. Problemet er og blir at trakassering og overgrep skjer alt for ofte, også i Horten. Mørketallene som nå avdekkes bør bekymre og aktivisere flere. Én effekt må være at politi og hjelpeapparat må gjøre seg synlig og tilgjengelig for de som trenger hjelp. Vi trenger gode regelverk og rutiner -og vi trenger at kampanjen resulterer i målrettet, holdningsskapende arbeid.

Du som opplever trakassering og overgrep i Horten skal vite at du ikke er alene. Du har krav på å bli trodd. Du har krav på hjelp.

Det er ikke din skyld.

Det er en vekker om at mørketallene er store.

LES ALLE VÅRE METOO-SAKER FRA SIST UKE HER