Ministere, kandidater og lokalpolitikere har kappes om å fylle vår arbeidstid og leserbrevspalter under valgkampen. Vi har lært mye av det, og det bidrar til at du engasjerer deg. Enten du vil ha stø kurs eller endring.

Du har ubegrenset tilgang på informasjon gjennom ny teknologi. Det preger lokal, nasjonal og internasjonal politikk. Statsminister Erna Solberg og utfordrer Jonas Gahr Støre snakker direkte til deg gjennom hele døgnet. Det gir spennende muligheter og nye utfordringer.

Horten-lærer og master-student Lise Gusfre Ims har analysert hvordan politikere bruker Facebook. Hun finner at de veksler mellom å framstille seg som politikere og privatpersoner. Motstandere blir ofte statisk framstilt og omtalt med fulle navn, mens partilederne selv framstiller seg som aktive, handlende mennesker.

Du må være kritisk, formaner Ims. Du må være din egen redaktør når maktsøkende folkevalgte vil påvirke deg. Det endrer vår tradisjonelle oppfatning av demokratisk deltakelse. Ims endrer derfor undervisningen i videregående skole til å inkludere å sile informasjon og tenke kritisk. Det har vi godt av.

Høyres kommunikasjonssjef Rune Alstadsæter sier til Aftenposten at sosiale medier er den viktigste kanalen for informasjon til velgerne nå. Det maner til oppmerksomhet, selv om Ims' analyse avslører at de norske partilederne i sosiale medier er åpne om kildebruk og avstår fra å diskreditere mediene: Den som er bekymret for amerikanisert valgkamp, kan være beroliget.

Flere hundre av Gjengangerens lesere har de siste ukene brukt vår «valgomat». Den gir en pekepinn om at flertallet ønsker ny statsminister. Samtidig finner vi tegn på det motsatte: Flertallet av brukerne synes dagens regjering trekker i riktig retning, og at skattenivået ikke bør økes. Også på andre punkter går signalene på kryss og tvers. Det kompliseres av at politiske synspunkter endres. Dine egne oppfatninger endres også, avhengig av verdier og livsfase. Det finnes ingen evige løsninger.

Det er langt fra valgkamp til Stortinget. Løftene er mange, 21.384 for å være nøyaktig. Nettstedet holderdeord.no har trålet alle partiprogram og regjeringserklæringer fra 2009 til i dag for å finne dem. Ingen av løftene nevner Horten konkret. I nasjonalforsamlingen er vår kommunes navn nevnt fra talerstolen 13 ganger hittil i år, hovedsakelig i forbindelse med kutt i Forsvaret. I 2012 ble vi nevnt bare én gang, mens Stortinget i toppåret 2007 ga 20 «treff», på grunn av utredning om bro mellom oss og Moss.

Dette gir en indikasjon på sammenhengen mellom valgløfter og praktisk rikspolitikk. Det er en utfordring for Hortens velgere og deres lokalavis å holde Horten på dagsorden når fremtiden skal bestemmes etter valget.

Det inngår i borgerplikten.