Ifølge siste offisielle statistikk er vi 27.178 mennesker i Horten kommune nå, hvorav 25.651 bor i tettbygd strøk. 1.502 hortensere holder hus i spredt bebyggelse (de resterende 25 har «ukjent» bosettingsområde). Andelen tett bosatte hortensere er 94,4 prosent, forteller Statistisk sentralbyrå (SSB) videre. Det er trangere enn snittet for fylket (84,7%), Larvik og Holmestrand (hhv. 83,5% og 85,5%) - men noen anelser luftigere enn i Tønsberg (94,6%) og akkurat like tettbefolket som Sandefjord.

Vi er tall og firkanter på kart også når det avgjøres hvordan vi skal lage plass til alle sammen de neste 20 årene. Ifølge statens offisielle telleverk SSB, kan vi regne med et sted mellom 2.000 og 8.000 flere innbyggere i Horten kommune i år 2040. Så blir virkeligheten alltid en mellomting, og 4.500 er hovedanslaget i befolkningsvekst fra SSB. Vi tar med at Horten kommune og samarbeidspartnere har som mål å vokse mer enn middels. Vi vil ha vekst, i velstand, arbeidsplasser og boliger. Det gir spennende utsikter. Og noen utsikter går på det mest bokstavelige tapt.

Vi har allerede valgt strategier og perspektiver for å lykkes med å utvikle et Horten, Borre, Åsgårdstrand, Skoppum, Falkensten og Nykirke for fremtiden. Det ligger i arealplanen, som vedtas for tiår av gangen. Så kommer visjonene, de luftige planene og ønsker om utvikling. Deretter investorer og rammeplaner, før de konkrete byggesakene.

Utbygging tar tid. Det forrige store utbyggingsprosjektet i Horten er Strandparken, og det tok ca. 20 år før alt var på plass. Planer er endret underveis. Det neste store prosjektet er Indre havneby, hvor første trinn er lagt ut for salg i disse dager. Det kaster lys over utsiktene til et nytt nabolag og solforhold, blant annet.

Bolig-Horten skal vokse i høyden og ved hjelp av fortetting, er det vedtatt. Og det er en utfordring. Når visjonen om og rammen for utbyggingen ved Indre havn har rukket å bli flere år gammel, ser spissformulerte naboer «en vegg mot sjøen» når vår nyeste bydel skal gjennomføres i praksis.

Nabo-reaksjonene er nyanserte; Folk er ikke imot at byen vokser. Men de synes detaljene blir annerledes enn det som var forespeilet da planene ble godkjent, og maner til årvåkenhet hos saksbehandlere og politikere, slik at det bygges akkurat som planlagt. Et raust rammeverk, som Indre havneby, er fristende å utnytte.

Naboer til en planlagt flermannsbolig i Aschehougs gate, og en boligblokk-utbygging ved Beckerbo reagerer også. Spørsmålet er om prosjektene er innenfor den politisk bestemte rammen. Og om inngrepene i utsikter og solforhold, men også konsekvensene for trafikk, er så store at vi må bremse. Det må vurderes i hver enkelt byggesak.

Vi står i utsikt til stadige utfordringer når byen skal vokse videre mot år 2040. Sjøfronten og eplehager skal bebygges og bebos. Vil du ha det annerledes, må si fra nå. Når nabovarslet kommer i postkassa, er det i prinsippet litt for sent.