Det er yrende liv og vilje i hver kommunale krone. Det omgir oss i hverdagen. Fra veier og anlegg, til barnehager og skoler. Om du venter på plass på SFO eller sykehjem.

Forslaget fra Horten kommunes administrasjon kommer med små muligheter for omkalfatring. Disponeringen av felleskassaa vår er styrt av lovpålegg og vedtak. Likevel er det en årlig drakamp. Og det blir aldri nok penger.

Horten er som alle andre underlagt et konstant krav om effektivisering av tjenestene; det skal alltid spares penger. I dette arbeidet satser vår kommune på innovasjon i alle etater, og lykkes i en slik grad at vi kom på pallen i kommune-NM tidligere i år. Hortens løsninger for en grønnere bilpark, beredskap og datastyring av hjemmebasert omsorg er eksempler som andre kommuner biter seg merke i. Over år viser dette arbeidet at tjenestene blir smartere og kostnadene lavere.

Det politiske oppdraget er å sende signaler. Årets signaler er fra et solid flertall i kommunestyret, bestående av Arbeiderpartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet. De har tilført 3,0 og flyttet på 2,5 millioner kroner i 2018-budsjettet. Det utgjør 3,7 promille av totalsummen.

Det er fortsatt muligheter for å flytte på noen kroner. Det skjer trolig ikke. Det sittende flertallet er svært solid. Selv om samarbeidspartnerne SV og Rødt bryter ut, beholder Ap-ordfører Are Karlsen sitt flertall og sin gjennomføringsevne. Det er trygt og forutsigbart.

En gjennomgang av flertallets prioriterte saker er i noen grad en sjekkliste over aktuelle temaer gjennom det siste nyhetsåret. Penger flyttes til de som trenger ekstra hjelp i hverdagen. Kultur, trafikk, miljø og friluftsliv får også litt ekstra.

Budsjettflertallets tekst-punkter, uten prislapper, følger de samme linjene. Her finner vi også noen spennende nyheter. Munch-senter i Åsgårdstrand, for eksempel. Det er duket for en ny runde, etter at kommunen satset på en privat leverandør som trakk seg. Urbant landbruk blir også nevnt, og spesifikt skal kolonihagen i Åsen kanskje frem fra glemselen.

Investeringsbudsjettet og økonomiplanen for de neste årene er mer konkret. Vi, altså kommunen, skal bruke 77 millioner kroner til ny idrettshall i Lystlunden i 2018. Skolene trenger mer enn 220 millioner kroner de neste årene, til og med 2021. Barnehager, nye og eksisterende, ligger inne med 50 millioner, kulturkvartalet i Storgata nesten 30 millioner.

Mye må likevel vente. Are Karlsens flertall vil spare litt mer enn administrasjonssjef Ragnar Sundklakk foreslår. Høyre vil spare enda mer, mens SV og Rødt vil bruke mer –og foreslår eiendomsskatt for å betale ekstraregninga.

Debatten er frisk og god, og alle endringer fortjener vår oppmerksomhet. Vi skal aldri være helt fornøyde. Små summer betyr alltid mye når sammenhengen er så stor.

Det er fortsatt muligheter for å flytte på noen kroner.