Skadevirkningene er alvorlige og kan vare livet ut for den som rammes. Sammenhengen er godt dokumentert. Vi har lovt hverandre å stoppe uvesenet. Det er et godt utgangspunkt. Som andre problemområder i samfunnet, vil økt innsats føre til større avdekking av omfang. Det betyr ikke nødvendigvis at mobbingen øker, men det betyr at flere tør å si ifra –og flere får hjelp.

Det hjelper lite for den som gruer seg til å gå på skolen på mandag. Den som opplever å bli plaget og som er redd for at det skal bli verre, dersom han eller hun sier fra. Vi må bli flinkere til å se den skoleeleven som føler seg usynlig og utenfor.

Det er skolens og Horten kommunes ansvar å stoppe mobbing. Denne uka har vi skrevet om en enkeltsak der Fylkesmannen kritiserer skolen for ikke å følge reglene, og ikke klarte å stoppe mobbingen raskt nok. Vi har fått kjennskap til «stygge episoder og alvorlige hendelser som har fått gjenta seg». Det er en skjerpelse i opplæringsloven som fastslår at skoleledelsen skal ha øyeblikkelig beskjed fra lærer når mobbing avdekkes. Skolens rutiner var ikke gode nok i denne enkeltsaken; kommunen brøt loven, blir det fastslått.

Vi opplever at kommunen, ved oppvekstsjef Jan Einar Bruun, vil lære av denne saken. Han gir gode signaler om at mobbeofre skal få bedre oppfølging. Kommunen ba selv Fylkesmannen om en gjennomgang og gjentar et mantra om nulltoleranse. Så må vi tro at barna i oppvekstsektoren får merke at dette er mer enn ord.

 

Handlingsplanen er på plass, den skal forebygge mobbing allerede i barnehagene. Barna skal tas på alvor og oppleve at de blir sett, i enda større grad enn før, lover Bruun. Det er mørketall om mobbing og det er viktig at foreldre og barn opplever at det nytter å si fra. Det er derfor gledelig at nye stillinger som miljøterapeuter er på vei til skolene. Og at et kommunalt foreldreutvalg er på vei til å re-etableres.

Den viktigste jobben gjøres hjemme. Foreldre kjenner barna best og må kunne kommunisere tydelig når kritikkverdige forhold blir avdekket. Foreldrerepresentanten i den aktuelle saken har et viktig innspill. Han ønsker seg bedre, skriftlige melderutiner og god informasjon om disse, slik at viktig informasjon når raskt og uendret fram til lærer og skoleledelse. «Det er blitt bedre nå», mener representanten. Men det kan og bør altså bli enda bedre. Det er et viktig signal som kommunen bør følge opp.

Kampen mot mobbing begynner i barnehagen og på skolen, men slutter ikke der. Barn speiler samfunnet og voksnes holdninger og praksis. Det hjelper dessverre lite hvis barn lærer én ting på skolen og hører noe annet rundt frokostbordet hjemme.

Mobbing er farlig og har store skadevirkninger. Det er også farlig å tro at mobbing er et problem bare blant barn.