Rundt 200 veteraner bor i Horten. Interpellasjonen er sendt videre til de kommunale byråkratene. Horten vil etter alt å dømme få en veteranplan.

Det har vært stille om veteran-saken etter valget. Vi unner våre folkevalgte en tids hvile etter valg-strabasene med kritiske spørsmål og bakholdsangrep fra politiske motstandere. Under tiden fant vi lokale veteraner som var villige til å fortelle sin historie. De setter utspillene fra stortingsvalgkampen i perspektiv. Mange av de som kom hjem fra utenlandstjeneste bærer fortsatt krigen med seg. Særlig de psykiske skadene er vanskelige å få grep om. Flere tiår etter at soldatene kom hjem, har post-traumatiske stresslidelser revet dem ut av arbeids- og samfunnsliv. Vi har stor respekt for motet som kreves for å gi oss en forståelse av hvordan denne daglige kampen oppleves. Deres historier og erfaringer forteller oss også at arbeidet med en veteranplan ikke bør trekke i langdrag, og at det bør resultere i flere konkrete tiltak.

For det første bør også kommunen høre fra veteranene selv, og invitere de forskjellige organisasjonene med i utredningen. Erfaringen fra Moss kommune, som nylig fikk en veteranplan på plass, er at brukermedvirkningen er kritisk for å treffe målgruppa godt. Blant annet er det mange forskjellige særforbund som samler forskjellige veteraner, og det er en viktig oppgave for kommunen å få oversikt over disse.

Kommunen bør ha en dedikert ressurs for veteraner, en veterankontakt. Videre er det behov for et møtested for veteraner og deres pårørende. Her kan veteraner møtes for en prat og en kaffe, men også ha tilgang på ressurser innen helse og annen nødvendige oppfølging og bistand.

I erkjennelsen av behovet for å overføre kunnskap fra Forsvaret til det sivile helsevesenet, får alle fastleger tilsendt «Håndbok i militærpsykiatri». Også helsestasjoner, skoler og barnehager, hjemmebaserte tjenester og andre offentlige etater trenger å være oppmerksomme på eventuelle behov for ekstra støtte og veiledning til familier der et familiemedlem gjør tjeneste i krigsområder. Slik soldater trenger opplæring før skarp innsats, må også kommunale styrker være rustet med kunnskap og utstyr til å møte utfordringen. God gammeldags kursing er løsningen, leser vi i Moss-planen. Det viktigste er å sette kunnskapen i system.

Det er også viktig å skape fellesskap for veteransaken. Her kan Forsvarsbyen Horten videreutvikle våre markeringer av viktige merkedager: Frigjøringsdagen og nasjonal Veterandag 8. mai, FN-dagen 24 oktober og Forsvarets minnedag første søndag i november.

Byen har museet, miljøet og musikken. Horten tar oppdraget.

Det viktigste er å sette kunnskapen i system