Logoen lyser i neon over mørke vinduer, der tusener har danset og sunget over evne. Slik har det vært en stund, og båret bud om at det er en tid for alt. Og nå er det tid for nye dansetrinn.

Det har gått et par tiår siden det ble politisk vedtatt å avvikle Storgata som sentrum for handel, og heller satse på aksen Torget-Havna. Det skulle bli en annen dans, og det har det blitt.

Shell-parkeringen ble omsider brukt til noe. Flere kjøpesentre er etablert, folkelivet blomstrer i gågata. I takt med boligbygging i høyden. Når planene for utvikling av området rundt gjestehavna og dagens stålindustri blir realisert, er den politiske visjonen om et levende Horten sentrum som strekker seg mot sjøen, et faktum.

Store krefter og penger er i sving i havna, det har tatt år, og vil ta enda flere år. Men det kommer. Først, ser det ut til, vil tidligere Redningsmuseet bli utbygget. Og være et bilde på møtet mellom historie og framtid. Hvis Lace Pavilion var Storgatas rosa pannebånd, er Redningsmuseet gågatas rustrøde raggsokk. Begge deler trenger sårt en oppgradering –og får det nå.

Retningsendringen for handel har utfordret vår tidligere hovedgate for sentrumsaktivitet, Storgata. For mange butikklokaler har blitt stående tomme. Det endrer seg nå. Litt unna sentrum blir tidligere butikker og kontorer omgjort til boliger. Og i Storgatas sentrum-del står CM-konsernet for en spennende utvikling i to adresser, og er i full gang i en tredje. Vi har fått kontorhoteller og kan ønske et stort antall nye, om enn små, virksomheter velkomne til byen. Det betyr færre handlestopp i Storgata, men øker i det minste antallet kontorister på jakt etter lunsj blant byens serveringssteder.

Når det gjelder dans og drikke, har utelivet i Storgata i nevnte periode utviklet seg mindre dramatisk. Tilbudet har økt –og kompensert for at utelivets tidligere hovedsentrum, før nevnte Lace, har blitt stående tomt.

Lace-bygningen, med det omsuste diskoteket, baren i andre etasje og restauranten –som fortsatt lever i beste velgående- skal stå, leser vi med glede. Verre er det sannsynligvis med paviljongen. Det kan neppe kreves, men det vil glede mange hvis også den delen av kultur- og utelivshistorien på en eller annen måte fikk leve videre i det nye som kommer. Rosa neonlys blir aldri feil i lysløypa, tør vi si.

CM-kompanjongene Jon Mørk og Eirik Østern tør å satse og lover nye visjoner for Lace-kvartalet. Vi gleder oss.

Den som gleder seg til at alt skal bli som det var før, blir alltid skuffet. Den har en lysere hverdag, som gleder og undrer seg over hva nytt som kan komme. Det siste perspektivet er det beste for den som er opptatt av utviklingen i Horten sentrum, havna Storgata og Lystlunden.

Hvis Lace Pavilion var Storgatas rosa pannebånd, er Redningsmuseet gågatas rustrøde raggsokk.

Hvis Lace Pavilion var Storgatas rosa pannebånd, er Redningsmuseet gågatas rustrøde raggsokk.