Anbefalingen er ført i pennen av sjef for Forsvarets Fellestjenester (FFT), brigader Ole Asbjørn Fauske, som også fronter jobben med å kutte i Hortens musikalske stolthet, Kongelig Norske Marines Musikkorps.

Kutt-prosessene er interne og unntatt offentlighet, etter at Stortinget i budsjettbehandlingen sa nei til å kutte i Forsvarets virksomhet i Horten. Denne kampen var lang og hard, og frustrasjonen i Horten er desto større –blant politikere, forsvarsansatte, folk og foreninger, over at prosessen har gått «under jorden». Stortingspolitikernes gjentatte signaler om at kuttene i Horten ikke er i tråd med Stortingets intensjon, ser ikke ut til å veie tungt.

Sjef FFTs utredninger er unntatt offentlighet. Når dokumentene har nådd oss i Gjengangeren, velger vi å sette søkelyset på arbeidet som foregår. Fordi vi mener Forsvaret er tjent med mer åpenhet.

Vi gir forsvarsekspert og lokal Ap-politiker Jacob Børresen rett når han i et innlegg til Forsvarets Forum denne høsten beskriver en tillitskrise i Forsvaret. En krise som gjør at forsvarsansatte bringer de skjulte prosessene til torgs. Kildene har vært målet for en etterforskning i Forsvaret for å finne lekkasjene -og stanse dem.

De stanset ikke. Det er etter Børresens mening et uttrykk for at forsvarsledelsen ikke er i utakt med sine ansatte. Det er også vårt inntrykk, og styrkes av at anbefalingen om å fjerne kommandant og salutt fra Karljohansvern forelå allerede i juni. Det er etter nøye overveielse at deltakere i prosessen mener det er viktig at folk får innsyn i hva som foregår. Det har vi respekt for.

«Forsvaret er en hierarkisk organisasjon hvor disiplin og lydighet er honnørord», fastslår Børresen. Det er et kraftig varsko at mange ansatte av hensyn til faglighet og integritet føler de ikke kan ti stille lenger. I tillegg oppfattes prosessene, som de som berører Marinemusikken og Kommandant- og saluttordningen, som spill for galleriet: Beslutningen er allerede tatt. Motforestillinger og argumenter er ikke velkomne.

I Marinemusikken er det fortsatt uvisshet om hvordan kuttene vil ramme, men det faglige og folkevalgte engasjementet har foreløpig ikke hatt noen effekt på forsvarsledelsen. Det skal kuttes, og på nyåret skal vi få konkret svar om hvordan.

Horten og omegn Forsvarsforening advarer kraftig mot en «faglig feilslutning» i FFT-sjefens anbefaling og mener kommandantfunsjonen og saluttstasjonen på Karljohansvern må videreføres. Tidligere har Hortens kommunestyre gitt uttrykk for det samme, og det blir stilt spørsmål på Stortinget om prosessen som nå foregår.

Forsvaret er en viktig del av Karljohansvern, som igjen er et viktig område for utviklingen av Horten-samfunnet. Forsvarets samspill med lokalsamfunnet er viktigere enn noen gang. Forsvaret må tåle sterke stemmer og tydelige politiske signaler i en åpen debatt om framtida i Forsvarsbyen Horten.

Kildene har vært målet for en etterforskning i Forsvaret.