Staten, fylkeskommuner og kommuner har ansvar for å ivareta vår kulturarv.

Kulturarv er noe de fleste av oss tenker på i forbindelse med museer, kirker, musikk, kunst og litteratur. Vi tenker på norsk kulturarv, når vi ser rosemaling eller treskjæring og aller helst våre vakre stavkirker.

Når vi får familie og venner fra andre distrikter/land på besøk tar vi dem med og viser stolt frem våre kulturskatter. Ungene får gjennom skolene besøke museer med utstillinger, der de lærer å kjenne sine røtter og lokalhistorie gjennom generasjoner. Bakgrunn for å arbeide med vern av kulturarven begrunnes med at det gir grunnlag for identitet og rotfeste, skaper forståelse av at egne tradisjoner representerer noe verdifullt, samt gir premisser for hvordan samfunnet skal utvikle seg videre.

Kulturutvalget i Vestfold fylkeskommune støtter mange virksomheter som bærer videre vår kulturarv, både for å skape trivsel hos den enkelte, bærekraftige samfunnskår og åpne, tolerante og robuste samfunn.

En av disse virksomhetene er Vestfolds Husflidslag. En god tradisjonsrik virksomhet som bærer videre gode håndverkstradisjoner. Og i tillegg tar de i mot lærlinger. I dag er det mange som sliter med å få lærlingplasser. Og spesielt innen områder med drakt og søm. Og det som er spesielt gledelig er at de gir lærlingene mulighet for å videreføre vår flotte kulturarv når det gjelder våre drakter og bunader.

Tenk på det på 17. mai - når folk pynter seg i sin flotteste skrud og fyller gater, torg og parker med våre flotte bunader. Uten at denne kulturarven blir ivaretatt av nye generasjoner, ville den dø ut og havne på et museum. I stedet fylles hele landet med kulturarven vår - vår levende og vare kulturarv

Tove Rise Kværne (H)

Fylkestingsrepresentant