Helserisiko ved bruk av snus

Av

Etter en samtale jeg har hatt med sykepleierstudenter fra universitetet på Bakkenteigen, fikk jeg vite at det var et stort behov for informasjon om helserisiko ved bruk av snus.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Folkehelseinstituttet rapporterer at det har skjedd en dramatisk øking av snusbruken i Norge. Den kraftige økningen i snusbruken blant ungdom og unge voksne i Norge kan nærmest karakteriseres som en epidemi. Stadig flere alvorlige helseskader viser seg etter hvert som vi får mer erfaring med snusbruk.

Her gjengis det vi hittil vet:

1. Snus inneholder det avhengighetsskapende stoffet nikotin, samt kreftframkallende nitrosaminer.

2. Fra en dose snus er eksponering for nikotin noe større enn fra en sigarett.

3. Nikotin har akutte effekter på hjerte- og karsystemet, og kan øke hjertefrekvens, blodtrykk og motstanden i hjertets blodårer. Det kan også påvirke hjertemuskelens funksjon.

4. Det tyder på at snus kan påvirke fertiliteten negativt, slik også røyking kan.

5. Snus øker risikoen for kreft i bukspyttkjertelen, spiserøret og munnhulen.

6. Studier tyder på at snus også gir økt risiko for kreft i magesekk, lunger, tjukktarm og endetarm.

Risiko for kreft er trolig avhengig av hvor tidlig man begynner å snuse, hvor hyppig og hvor mye snus som brukes, samt hvor mange år man snuser. Det er fare for at mange flere vil få kreft pga. snus, ut fra at så mange unge er lokket inn i snusbruk.

Barn som fødes med snusabstinens har det ikke bra. De er urolige, litt utrøstelige og de kan ha problemer med å komme ordentlig i gang med spisingen. Snusbruk i svangerskapet kan føre til redusert fødselsvekt, økt risiko for tidlig fødsel og dødfødsel, trolig også til svangerskapsforgiftning og økt risiko for pustestans i nyfødtperioden og leppe-/ganemisdannelser.Hjertedød og diabetes.

Det er sannsynlig at risikoen for å dø i ukene etter gjennomgått hjerteinfarkt og hjerneslag er økt, og det er mulig at det er en økt risiko for å dø også på lengre sikt etter hjerneslag. Studier viser at det å slutte med snus etter gjennomgått hjerteinfarkt mulig halverer dødeligheten. Effekten er den samme som å slutte og røyke. Studier peker også på at snus kan bidra til en økt risiko for psykose, vektøkning og fedme.

Det er særlig ved et høyt forbruk av snus man kan se en sammenheng med diabetes og overvekt.

Kreftkoordinator Tove R. Tangen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags