Kongsberg Maritime og Kongsberg Digital: – Vi tillitsvalgte frykter at bortfall av aktivitet de neste årene reduserer viktig kompetanse

KONGSBERG MARITIME: Tillitsvalgte understreker hvor viktig det er å ikke miste fagkompetanse når samfunnet gradvis vender tilbake til normaltilstand etter koronakrisen.

KONGSBERG MARITIME: Tillitsvalgte understreker hvor viktig det er å ikke miste fagkompetanse når samfunnet gradvis vender tilbake til normaltilstand etter koronakrisen. Foto:

Av

Samfunnet er på vei tilbake igjen til den nye normalen etter at koronakrisen traff Norge og verden i mars.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Skoler, barnehager og frisører er åpne med nye smitteverntiltak. Sommerferien planlegges i Norge. Regjeringen har gjennom to tiltakspakker tilrettelagt for å dempe noen av de umiddelbare økonomiske problemene.

Vi kommer dessverre ikke utenom at verdensøkonomien krymper og at oljeprisen er lav. Dette påvirker allerede norsk industri og den maritime næringen står trolig foran en av sine største utfordringer.

Det vil komme en opptur igjen men det er usikkert når. Det er viktig at de neste tiltakene får fart på økonomien, sikrer norske arbeidsplasser og stimulerer til ny virksomhet med lavere klimaavtrykk.

En vellykket klimaomstilling krever at vi har med oss norsk leverandørindustri og maritim næring. Her er det teknologimiljøer med bred kompetanse på å gjennomføre komplekse prosjekter med høye krav til sikkerhet i tøffe omgivelser.

Mange tar til orde for at dette er en mulighet til å påskynde det grønne skiftet.

Vi som jobber i disse næringene vet at skiftet allerede er på gang:
Fullskala karbonfangst og -lagring er bevist gjennom flere piloter.
• Det bygges allerede serviceskip for offshore vindturbiner ved norske verft med norsk utstyr.
Norske fjordferjer har blitt elektrifisert og automatisert i en rivende fart de siste årene.

Samfunnet ønsker en omstilling til fornybare ressurser. Det krever både tid og en norsk leverandørindustri med en solid ordrebok som muliggjør ny teknologiutvikling.

Kompetanse på disse områdene kan utløse et større eksportpotensial som kan gi Norge ekstra ben å stå på i fremtiden. Vi vet at en effektiv utbygging av for eksempel flytende havvind krever finansielle og industrielle muskler. En lønnsom utbygging krever både prosjekter og aktører av en viss størrelse.

Vi tillitsvalgte frykter at bortfall av aktivitet de neste årene reduserer viktig kompetanse. Dette vil forsinke det grønne skiftet og føre til dårligere konkurransevilkår for norske bedrifter internasjonalt.

Sysselsetting i norske rederier og verft sikrer mange lokale arbeidsplasser langs Norges kystlinje. Vi vet også at norsk leverandørindustri skaper store ringvirkninger lokalt med sine innkjøp. Tiltak i denne sektoren treffer dermed bredt.

Det norske havområdet er fem ganger større enn arealet til lands. Det er derfor viktig å opprettholde aktiviteten i den maritime industrien da det er med på å styrke den norske beredskapen til havs.

Industrien har ved flere anledninger lagt frem sine forslag ovenfor myndighetene for å holde hjulene i gang og komme videre. Følgende tiltak mener vi vil treffe godt i vår region:
Myndighetene må bidra til å lette på situasjonen for arbeidskapital og finansieringsutfordringer. Innovasjon Norge må få økte rammer for avhjelpe næringslivet med toppfinansiering til kritiske formål. Myndighetene må være mer ambisiøse i bruken av offentlige anbud og i større grad etterspørre lav- og nullutslippsteknologi.
• Forsering av planlagte prosjekter knyttet til nye statlige skip vil gi økt aktivitet i krisetider. Iverksettelse av bygging av to nye kystgående forskningsfartøy vil gi nye etterlyste kapasiteter for havforskningen. Et fartøy er ønsket i sør i samarbeide mellom Universitetet i Oslo og Havforskningsinstituttet, og et i nord i samarbeide mellom HI og Nord Universitet. Tilleggskapasiteter til disse fartøyene i form av marin robotikk vil gi mer effektiv datainnsamling.
Tilrettelegging for integrert kartlegging og overvåkning av tilstanden langs kysten. Sørge for infrastruktur og metoder for effektiv innsamling av data fra forskningsbåter, fiskebåter, andre båter og annet langs hele kysten. Sømløs overføring av disse til dataene til Norsk marint datasenter (NMD), en nasjonal infrastruktursatsing finansiert av Norges Forskningsråd.

Nye løsninger for effektiv forvaltning og deling av data mellom myndigheter, industri, forskning og befolkning. Dette gjør NMD til myndighetenes senter i et økosystem av internasjonale skyløsninger, for maksimal effekt og best mulig forvaltning av den blå økonomien.

Vi tillitsvalgte støtter forslagene som kan skape aktivitet på kort sikt. La oss fortsette utviklingen av nye løsninger som markedet vil etterspørre i årene som kommer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags