Vi må hele tiden jobbe for å videreutvikle Horten som en attraktiv og spennende kommune

Av

Stian Hauenschild fra Høyre stiller gjennom avisa noen spørsmål til undertegnede.

DEL

MeningerHauenschild viser til en undersøkelse som viser en negativ utvikling i forhold til attraktivitet de siste årene. Han har rett i at den undersøkelsen han viser til peker på dette, men det bør også nevnes at andre undersøkelser viser andre trekk. Jeg kan for eksempel vise til «NHOs kommune-NM 2019». De rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft, og der blir vi plassert blant de 20 prosent beste kommunene i landet.

Les innlegget fra Stian Hauenschild her

Uavhengig av hva forskjellige undersøkelser viser er jeg imidlertid enig med Hauenschild om at vi ikke på noen måte er gode nok, og at dette er noe vi hele tiden må jobbe videre med. Hauenschild spør også konkret om hva som er gjort for å øke attraktiviteten og hvordan vi vil jobbe for å øke skatteinngangen.

Dette finnes det ingen enkle svar på. En kommunes attraktivitet og skatteinngang påvirkes av mange forskjellige faktorer, som for eksempel gode boområder, gode offentlige tjenester, tilrettelegging for næringslivet, et variert idretts- og kulturlivet og gode tur- og friområder.

Innen alle disse områdene jobbes det kontinuerlig. I arealplanen har vi avsatt plass til 2000 nye boliger på mange forskjellige flotte områder, samtidig som vi har sagt ja til å bevare markagrensa og viktige friområder. Vi samarbeider også tett med næringslivet og prøver hele tiden å legge til rette for både eksisterende bedrifter og nyetablerere, og vi jobber kontinuerlig for å tilby så gode tjenesenter som vi greier innenfor de rammene vi har.

Vi er også så heldig at vi har en fantastisk frivillig sektor og et aktivt idretts- og kulturliv. Av helt målrettede tiltak har vi satset på attraksjonsbygging gjennom «Hortenlove-satsingen».

Jeg tror neppe at vi noen gang blir gode nok på alle disse tingene, så vi må hele tiden jobbe for å videreutvikle Horten som en attraktiv og spennende kommune. Hvis vi fortsatt greier å jobbe sammen, dra i samme retning og ha fokus på alle mulighetene, er jeg trygg på at vi skal få til en positiv utvikling.

Les også (+): Kjører planene for Rørestrand et steg videre: – Vårt mål er å utvikle store attraksjoner

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags