Rødt vil gjøre Norge venneløst

Av

Partiet Rødt ønsker å rive opp Norges utenrikspolitikk. Vi skal visstnok ut av allianser og samarbeid selv om dette har tjent oss godt. Rødt vil at Norge skal forlate en politikk som har medvirket til at Norge er et verdens frieste og mest velstående land.

DEL

MeningerDet er lang tradisjon for kontinuitet i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Dette har sikret norske interesser. Rødt vil derimot kaste vrak både på NATO-medlemskapet og EØS-avtalen.

EØS-avtalen sikrer markedsadgangen for norsk eksport til en verdi av 750 milliarder årlig. Og NATO har sikret freden i Europa i over 70 år.

Utenrikspolitikkens oppgave er å trygge innbyggerne og landet. Det er bred enighet om at norsk utenrikspolitikk bygger på demokrati, menneskerettigheter og folkeretten. Skiftende regjeringer, med vekselsvis Høyre og Arbeiderpartiet, har kompromissløst stått opp for disse verdiene.

Gjennom mange tiår har Rødt vært på feilspor i sin nesegruse beundring for totalitære kommunistregimer. Regimer med millioner av liv på samvittigheten.

Rødt hevder feilaktig at det er øredøvende enighet om forbudstraktaten mot atomvåpen. Ingen NATO-land, heller ikke Sverige og Finland, er enige med Rødt. Reell og varig fremgang innen nedrustning oppnås gjennom full gjennomføring av Ikkespredningsavtalen (NPT) basert på balansert, gjensidig og verifiserbar avskaffelse av atomvåpen.

I en usikker verden er det viktig å holde fast på ved de lange linjene i utenrikspolitikken. Rødt vil på sin side hodeløst rive ned selve fundamentet for vår sikkerhet og gjøre Norge venneløst.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags