Om privatisering av helsetjenester

Av
DEL

MeningerSom et bidrag til debatten om privatisering av offentlige tjenester vil jeg gjerne sitere fra en artikkel i avisa Klassekampen lørdag, av den norske legen Elisabeth Swensen, om «Loven om den omvendte omsorgen». Den handler om den nylig avdøde britiske forskeren og allmennlegen Julian Tudor Hart, som dokumenterte at tilgjengeligheten av god helsetjeneste har en tendens til å være omvendt proporsjonal med behovet i den befolkningen den skal dekke. I sin doktorgrad fra 2010, om det medisinske tilbudet til kreftpasienter i siste fase av livet, fant den norske samfunnsøkonomen Roar Gjelsvik samme tendens: de med høy sosioøkonomisk status får mer medisinsk hjelp på sykehuset enn de med lav sosioøkonomisk status.

Dette er jo egentlig noe alle vet, men som vi har en tendens til å trekke litt på skuldrene av: «slik bare er det». Og Tudor Hart bekymret seg for at noen tolket hans budskap som en slags naturlov. For ham var det viktigste poenget at «Loven om den omvendte omsorgen» virker sterkest der helsetjenesten blir mest eksponert for markedskrefter, og mindre der slik eksponering reduseres.

Konklusjonen er at den markedsbaserte fordelingen av helsetjenester er en primitiv og historisk utdatert sosial praksis (min utheving), og enhver tilbakegang til den vil ytterligere forsterke den urettferdige fordelingen av medisinske ressurser.

Dette er ikke ideologi, som FrPs og Høyres politikere forsøker å innbille oss. Det er et forskningsbasert empirisk faktum. Ideologi blir det først dersom man av forskjellige andre grunner mener at det er hensiktsmessig eller ønskelig, slik høyresiden gjør når de ivrer for privatisering av offentlige tjenester.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags