Miljøpolitikk er det du faktisk gjør

Av
DEL

MeningerIfølge Tove Tangen er Høyre definitivt et miljøparti. Hun begrunner dette med løfter om hva Høyre vil gjøre fremover. Ser vi derimot på hva Høyre har gjort de siste årene i kommunestyret, så er bildet ganske annerledes. Hva har de støttet og stemt for i typiske miljøsaker, hva har de selv foreslått som miljøtiltak eller hva har de foreslått som ikke er spesielt miljøvennlig. Ut fra dette så har Høyre frem til nå definitivt ikke vært et miljøparti.

Protokollen fra kommunestyre- og utvalgsmøter viser følge fakta:

 • Høyre foreslo å redusere sykkelplanen med 1 mill kr og ta ut bygging av sykkelhotel i sentrum i sitt budsjettforslag for 2019.
 • Høyre stemte mot å ta inn retningslinjer for bedre sykkelparkering i arealplanen i første behandling.
 • Høyre stemte mot at utbyggingen av nye Horten Havnepark skal bygge på klimasmarte, miljøvennlige og ressursoptimale prinsipper.
 • Høyre foreslo selv å frigjøre omfattende naturarealer innenfor Hortensmarka eller andre LNF-områder i kommunen til boligformål.
 • Høyre støttet forslag om å bruke gummigranulat ved rehabilitere av kunstgressbanene.
 • Høyre stemte mot å utvikle Horten havn til en miljøhavn, med mål om å bli CO2-nøytral innen 2030.
 • Høyre stemte mot at tall for klimautslipp fra de største punktutslippene i kommunen skal inngå i kommunens klimaregnskap.
 • Høyre stemte mot at miljø skal vektlegges som tildelingskriterium ved kommunale innkjøp og Høyre stemte mot at kommunen skal ha som mål å redusere sine klimagassutslipp gjennom miljøbevisste innkjøp.
 • Høyre stemte mot å redusere kommunens kjøttforbruk.
 • Høyre foreslo selv å redusere tempo for innfasing av el- eller biogass-biler i kommunen i sine budsjettforslag.
 • Høyre stemte mot støymålinger langs R19 i området mellom Linden og nordre utgang av miljøtunnelen.
 • Høyre stemte for felling av bever i kommunen.
 • Høyres stemte for roing på Borrevannet som er et vernet naturreservat.
 • Høyre stemte mot økt energiøkonomisering i kommunale bygg.

Høyre hadde alle muligheter til å være et miljøparti i disse sakene. For Miljøpartiet De Grønne handler politikk om det som faktisk gjøres når beslutninger i ulike saker skal tas, hva man stemmer for og mot, hva man selv foreslår. Ut fra det som rent faktisk har skjedd i kommunestyresalen de siste årene så kan vi vanskelig se at Høyre er et miljøparti. Men ingenting er bedre dersom Høyre de neste fire årene ønsker å bli et miljøparti. Vi trenger alle gode politiske krefter for å løse både natur- og miljøkrisen.

Det å være et miljøparti i praksis krever vilje til verdiprioriteringer når avveininger mellom ulike hensyn skal gjøres. Tro på at teknologi vil løse våre miljø- og klimautfordringer er å lure seg selv. Det vil bidra til å løse en del. Men det må mer til. Det handler om å stå i det når vanskelige saker skal avgjøres og være klar på hvilke verdier som er viktige å ivareta. Det betyr at miljø-, klima- og naturverdier prioriteres i konkrete enkeltsaker i kommunestyresalen. Det er først når Høyre viser dette gjennom sin faktiske stemmegiving at Høyre blir et miljøparti. Det gjenstår å se.

Svein-Erik Figved, gruppeleder Miljøpartiet De Grønne

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags