La oss benytte anledningen til også å snakke om det som er vanskelig

Av
DEL

MeningerI kommunestyret 18. juni ble det gitt en orientering om inkluderingsuka, som skal gjennomføres til høsten. Det er veldig bra at alle kommunalområdene er involvert i planleggingen av dette. Det er også bra at ulike kulturelle uttrykk vil bli presentert.

At alle fra barnehagen til godt voksne inviteres inn er også spennende. Når undertegnede allikevel opplever en stor mangel i planen slik den ble presentert har dette sin bakgrunn i vedtak av 19.juni 2018 hvor det bla heter:

 «Horten kommune skal akivt søke å avdekke negativ sosial kontroll gjennom systematisk kartlegging. Horten kommune utarbeider i løpet av 2019 egen Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse».

Videre heter det i vedtaket at det skal gjennomføre en integreringskonferanse i Horten. Det er fantastisk at det settes av en hel uke.  Det vil være en helt naturlig del av denne uken også de mest ømtålige temaer adresseres.

Disse temaene ble ikke nevnt under orienteringen i kommunestyret. Jeg frykter derfor at anledningen ikke vil bli benyttet. Ingenting ville gledet meg mer enn om jeg tok feil og at vi fikk en åpen og bred dialog om temaer som alt for ofte tas i ekkokammer på sosiale medier.

Vi som kommune må ta denne diskusjonen fordomsfritt på åpne arenaer med dialog mellom ulike grupper. Vi som samfunn må være tydelige på hva som aksepteres og åpne for å møte ulike syn. Det er vår plikt å legge til rette for dette og det vil være naturlig at dette gis plass ved høstens uke avsatt til inkludering og integrering.

Denne uken kan også være en god anledning til å følge opp departementets beredskapsbrev til kommunene som ble sendt mai 2019. Dette omhandler negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

Det omhandler spesielt beredskapen i sommer, men fokuset må vi ha hele året. Videre skal Horten kommune sette i gang et arbeid med en ny modell i pårørendearbeidet. I dette arbeidet bør også pårørendearbeid i et kulturelt perspektiv omhandles.

I alle de vanskelige situasjoner barn og unge kommer opp i knyttet til negativ sosial kontroll er det også noen pårørende.

Slik jeg tolker orienteringen er gutter og jenter som blir utsatt for negativ sosial kontroll ikke blitt tatt hensyn til. Denne uka kommer ikke til å hjelpe lærere til å stå sterkere i utfordringen de møte i sin arbeidsdag.

Dette bistår heller ikke til å endre holdninger enkelte utenlandske foreldre har til norsk kultur. Jeg frykter at når uka er over så er det fortsatt barn som ikke får lov å delta på fritidsaktivitet, omskjæring av jenter og gutter kommer til å fortsette. Samtidig risikerer vi at jenter og gutter fortsatt kontrollert for hva de sier, hvem de omgås og hvordan de kler seg.

Med ønske om en god sommer til alle.

Anahita Jafari - Horten Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags