Kampen mot profitt i velferden

Av
DEL

LeserbrevBlant de politiske partiene er det særlig Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre som ivrer for kommersielle aktørers plass i velferdstjenestene. Høyresiden har en sterk tro på at konkurranse fører til kvalitet og mangfold, uavhengig av bransje og sektor. Høyres mangfold og brukervalg er i realiteten for de som trenger det minst og som har mest. De argumenterer også gjerne for at eventuell profitt de kommersielle selskapene får ut av sin skattefinansierte virksomhet er eiernes fortjeneste, fordi det driftes mer effektivt. Noe som oftest egentlig betyr kutt i antall ansatte, pensjon, fagutdannede eller lønninger. SVs forslag om å kartlegge hvor mye velferdspenger som går til profitt, ble stemt ned.

Heller enn å drives av kommersielle aktører med interesse for profitt, bør velferdstjenestene drives av kommunale, statlige eller ideelle aktører. For å sikre gode fagfolk og trygg bemanning for våre barn, syke, eldre og sårbare ønsker vi å erstatte anbudsregimet slik vi ser innen for eksempel barnevern og sykehjem med langsiktige kontrakter, i de tilfellene det offentlige ikke står for driften selv. SV ønsker en tillitsreform i offentlig sektor, slik at vi heller enn å drive etter en markedsinspirert «telle og måle»-styring, baserer tjenestene på tillit til fagfolkene som driver de tjenestene i kommunen. Slik blir offentlig sektor en garantist for gode tjenester, både for de som mottar dem og de som jobber der. SV skiller mellom private og offentlige aktører i velferdssektoren, og blant de private skiller vi mellom kommersielle og ideelle aktører. Undersøkelser viser at det statistisk er lavere bemanning og kompetansenivå hos kommersielle aktører. SV beskyldes ofte i denne sammenhengen for å være grunder-fiendtlige. Det er vi ikke. Faren ligger egentlig i at grundere blir kjøpt opp av finansmenn. Samtidig er det en fare, for at ideelle aktører presses til dårligere lønns- og arbeidsvilkår, på nivå med de kommersielle, for ikke å bli utkonkurrert i anbudskonkurranser. Skal mer pengene til kommunene gå til bedre sykehjem, barnehager, flere lærere og sykepleiere, må vi si nei til de som vil ta en stor jafs av pengene og putter i egen lomme.  

Horten SV

Michael Bo Bergmann

Birthe Carlsen

Børre Stabell

Katja Halvorsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags