Horten + studenter =sant?

Fungerende campusleder på Campus Vestfold

Fungerende campusleder på Campus Vestfold Foto:

Av
DEL

LeserbrevSom studentpolitiker bryr jeg meg om studentene på Campus Vestfold, og etter å ha lest partiprogrammene til de politiske partiene på kommunelista har jeg kommet frem til at Horten har mer igjen å gå for å nå 100% tilfredshet. Det er flere partier nevner studentene på Campus Vestfold i sine program, men jeg savner noe håndfast, ikke bare lovnader i partiprogrammene. Men også at politikerne er mer synlig for studentene og viser mer hva de faktisk klarer å gjennomføre.

Etter Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) som ble gjennomført høsten 2018, var det spørsmål som rettet seg mot studentenes tilfredshet med studiebyen sin. (I undersøkelsen ble ikke Horten og Tønsberg delt, så dette gjelder for begge byene.) Ettersom jeg har lest denne undersøkelsen har jeg blitt klar over at; av 100 mulige poeng, ligger Vestfold (Horten og Tønsberg) på 57poeng på tilfredshet «studiebyen totalt». Jeg mener at dette er et for lavt tall, tenk om alle studentene hadde gjennomført undersøkelsen, det vil si at kun 2850 av 5000 studenter er fornøyde? Er det bra nok eller er det noe politikerne kan gjøre noe med? For at studenter skal bli mer tilfreds med Horten som vertskommunen sin, tror jeg politikerne må se litt lengere enn kun partiprogrammet før valg, det er en kjent sak at politikere lover ting, men når det kommer til stykket så faller lovnadene bort.

Jeg mener også at alle studenter som melder flytting til Horten kommune skal få et år gratis busskort, slik studentene i Bø i Telemark fikk. Ikke bare fordi det lønner seg for studenten, men også at det kan lønne seg på sikt for kommunen. Studentene vil både ha muligheten til å bruke sentrum og kommunens kulturtilbud og uteliv mer, ettersom de kan ta mer buss, og de vil også snakke varmt om kommunen til sine venner som vurderer å søke seg til Campus Vestfold. Videre ønsker jo kommunen at Horten skal være attraktivt for næringslivet, attraktivt for boligkjøpere og skattebetalere. På denne måten vil jo også Horten kommune tjene på det. Og ja, jeg er klar over at budsjettposten for busskort vil komme på over en million kroner, men det er vel småpenger i forhold til hva kommunen kan tjene inn på sikt?

Jeg vil samtidig nevne studentboliger og utleieboliger i det private markedet. Noe Horten kommune er flink på, så er det å støtte studentboliger og tilbud om tomter for et mer livlig sentrumsområde. Men før vi kommer så langt, må studentene bruke private utleieleiligheter, og der kommer det opp noen utfordringer. For det første så vil gjerne utleieboligene har depositum, noe som ikke er billig, spesielt om man ikke har hjelp fra familie eller oppsparte midler, så må man ta til takke med en mindre god hybel. Jeg mener at Horten kommune og politikerne må øke midlene for å gi bedre boforhold og tjenester til studentene gjennom hele studietiden. Og samtidig sette inn midler for å ta tak i ensomhetsproblematikken og psykiske plager blant studentene. For vi kan vel alle være enige om at det er ikke lett å være ung i dag, med alle forventninger, og i tillegg er student, når alt skal rekkes og samtidig prestere godt på studiet for å få en god jobb. Har det kanskje blitt for vanskelig å være ung? Er det for mange forventninger til livet som ung voksen?

Jeg mener også at kollektivtransport mulighetene i kommunen bør bli enda bedre. Joda det går da buss både en og to ganger i timen, men bussene slutter å gå så tidlig. Hva kan Horten kommune og politikerne gjøre for å bedre dette? Vil kanskje studentene få det enda bedre med bedre kollektivtransport? Slik at man slipper å sitte hjemme alene en kveld, fordi man ikke har råd til å ta taxi hjem fra sentrum etter at bussene slutter å gå? Ettersom 1 av 3 studenter føler seg ensomme.
Så hva kan dere som er politikere gjøre for studentene for at vi skal få en enda bedre studiehverdag? Der både det sosiale blir ivaretatt, forventningspresset går ned, og ønsket om å bli i Horten øker? Når 68% er innflyttere blant studentene?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags