Bygg by der hvor det faktisk er by

røkke-tårnet: innsenderen ville sagt ja, dersom ca. 200 meter høye «Verdenshavets hovedkontor» hadde vært aktuelt i Horten. Denne illustrasjonen er fra forslag i Larvik, da det ble presentert i Østlands-Posten.

røkke-tårnet: innsenderen ville sagt ja, dersom ca. 200 meter høye «Verdenshavets hovedkontor» hadde vært aktuelt i Horten. Denne illustrasjonen er fra forslag i Larvik, da det ble presentert i Østlands-Posten. Foto:

Av
DEL

MeningerEt par svar etter innlegg om by-utvikling i Horten er, etter min mening, lite. Det er bare å håpe at langt flere faktisk engasjerer seg i utviklingen av Hortens bynære havn, vår nye bydel.

Jeg står fullt og helt inne for forrige innlegg hvor jeg argumenterte for at denne nye bydelen bør bli en del av en økonomisk opptur for hele Horten. Det er her vi kan bygge by, og det er nettopp her vi bør gjøre akkurat det. Nærmest uansett hvordan dette gjøres vil Hortens innbyggere få bedre og enklere tilgang til store arealer helt ut mot Oslofjorden. Disse arealene har i mange ti-år vært inngjerdet av hensyn til industrien, ikke av hensyn til Hortens befolkning. Arealene har ikke vært tilgjengelige. Nå kan disse åpnes opp slik at de igjen kan tjene oss bedre.

I forrige innlegg var jeg også innom at kun 19% av Hortens arealer, er arealer vi kan bygge på. Jeg legger til at vi, arealmessig, er en veldig liten kommune og at vi allerede er en av kommunene i landet hvor vi bor tettest. Det gjør vi fordi vi, heldigvis, har store arealer som er dyrkbar mark, som er vernet, eller er så spesielle at vi ikke har noen ønsker om å bebygge disse arealene. Med dette utgangspunktet er det viktig at vi bygger by der hvor vi kan bygge by. Med 27000 innbyggere er vi ikke noen liten kommune, men det er likevel helt nødvendig at Horten får enda flere innbyggere, enda flere skattebetalere. Å ta i bruk skremselspropaganda om «skyline» i Horten er, fortsatt etter min mening, svært lite treffende. Eksemplene FNs klimapanel la vekt på når Stoltenberg la frem sin rapport, var nettopp -tettere og høyere. Vi bør tillate at enkelte bygg i byen blir høyere enn de vi har nå og gjøre det vi kan for å motvirke eventuelle negative effekter av det.

Jeg ville ha sagt ja til Røkkes planer om nytt Verdenshavets hovedkontor i Horten, selv om det hadde medført et meget høyt bygg. All positiv utvikling som følge av et slikt senter ville veid opp det mulig negative i å «få» et høyt tårn. At det ikke er krefter i gang i Horten som jobber opp mot Røkkes stab om dette er synd. Et dusin Norske kommune (noen også i Vestfold,) har kjent sin besøkelsestid og er i dialog med Røkke. I tillegg er det verdensmetropoler som ønsker å trekke til seg dette senteret, denne enorme satsingen på fremtiden, på et verdens havsenter. Tusenvis av nye jobber og økt aktivitet, ville (etter min mening) styrket allerede eksisterende næring og arbeidsplasser og gitt oss nye muligheter. Et slikt senter kunne bidratt til at Horten by virkelig våknet til live.


Børre Jacobsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags