Engasjement om Hortens utvikling er bra

Av

Vi har fått en del tilbakemeldinger på vårt innlegg «Horten og framtida.»

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Mange har bekreftet at det bør være rom for en debatt som, i utgangspunktet, bygger på positive holdninger til nødvendig endring. Vi var tydelige på at det selvsagt er helt legitimt å være uenig, og å si det høyt. Like tydelige var vi på at, det VI oppfatter som et «nei til alt,» ikke er bra for Horten. Vår påstand er at det vil sikre en forgubbing, det vil bety lavere interesse fra investorer, det vil føre til lavere skatteinngang, det vil bety redusert velferdsnivå, det vil bety at Hortens innbyggere vil tape. Noen kan tenke at «vi har det jo så bra her nå,» men det er neppe de som er i etableringsfasen eller enda yngre. Vi vil at også de skal ha de samme godene som vi andre har, og har hatt, selv om de også vil møte utfordringer vi i langt mindre grad har måttet håndtere – klimautfordringene.

Det er gledelig å se den utviklingen som er på gang i det politiske Horten. Det vi fikk mye kjeft for å si og mene i 2010, ser nå ut til å være akseptert politikk. Vi støtter fullt og helt opp under ordførerens tanker om at lave og lange bygg kan være vel så mye barriere som et og annet bygg som strekker seg litt høyere. Vi hilser denne tankegangen velkommen. Samtidig imøtegår vi de som tenker at havneområdet egentlig er en idyll. Havneområdene har ikke vært idyll på mange tiår, det har vært et industriområde som bare venter på å bli til en moderne bydel. En bydel hvor kultur, næring, friområder og boliger kan bli Oslofjordens flotteste nye attraksjonsområde.

Det er neppe noen som ikke mener at deler av en ny bydel må være åpne og tilgjengelige for alle. For egen del har vi lenge tatt til orde for at arealene helt ut mot Oslofjorden bør settes av til en slags aktivitetsgate, fri for bygg og biltrafikk. Det må være luft og friarealer mellom bygg og siktlinjer er viktig. De arealene vi nå snakker om må etableres og de må vedlikeholdes. Noen skal betale både for opparbeidelsen og noen skal betale for vedlikeholdet. Forhåpentligvis mener ikke de fleste at kommunen skal påta seg enda flere oppgaver og dermed bruke penger kommunen i grunnen ikke har? Vi setter et spørsmålstegn bak, men det ville overraske oss om mange mener at kommunens svært begrensede ressurser skal brukes til å opparbeide nye friarealer. Det vil i så tilfelle bety at pengene må tas fra andre områder i de kommunale budsjettene, skole/oppvekst, Helse/eldreomsorg, kultur, tekniske tjenester e.l.

Vi ser at enkelte stiller spørsmål ved våre holdninger til beskatning. Vi håper at det beror på en misforståelse. Selvsagt skal de som vil tjene penger på å bygge og etablere seg i Horten skatte av inntektene. Likevel må vi advare mot tanker om at det ikke skal tjenes penger på å gjøre en jobb, ta risiko og bidra til vekst. Dersom noen skulle tro at vi får folk til å stå på og risikere egne penger uten mulighet til å tjene penger på det, så er vi redd at det ville bety at ingen ville ønske å gjøre en slik jobb. Vi vil også snu fokuset og si at det i grunnen er av mindre betydning for de fleste av oss at utbyggere tjener på arbeidet de gjør og risikoen de tar. Det som virkelig er av betydning for Horten er at vi sikrer flere skattebetalere, folk som bidrar med trygge inntekter hvert år. Det er disse pengene som bidrar til vår velferd. Det er ingen grunn til å så tvil om vår holdning til skatt, vi mener at alle skal bidra til vår felles velferd.

Engasjement om Hortens utvikling er bra, endelig ser det ut til at en helt nødvendig debatt er i gang. Vi gleder oss selvsagt over at det ser ut til at stadig flere positive også høyt og tydelig markerer sin mening. Vi har visst lenge at det er et flertall for å bygge en by i Hortens sentrale havnearealer. Etter mange års jobb med dette ser det nå ut til å kunne bli en realitet, og det er bra for oss alle.

Finn-Øyvind Langfjell og Børre Jacobsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags