Privatisering

Av
DEL

MeningerNiklas Cederby skriver om forskjellene mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Han har helt rett i at vil har ulike syn på hvor hensiktsmessige det er å konkurranseutsette/privatisere offentlige tjenester. 

I Horten har vi en stor andel private barnehager og mitt inntrykk er at de aller fleste er veldig gode. Barna har det bra og blir godt ivaretatt av voksne med riktig kompetanse. En for høy andel private barnehager gjør det imidlertid vanskeligere å styre tilbudet i takt med svingninger i barnetallene. Når vi inngår avtaler med private er vi forpliktet til å betale selv om det bli færre barn. Det er heller ikke billigere å la private bygge og drive barnehager. Det er uansett det offentlige som betaler for både driften og investeringene. Dette kan sammenlignes med å leie et hus fremfor å eie det. Det kan være enkelt i starten, men blir ikke billigere over tid.

Cederby og Høyre har også tatt til ordet for å konkurrranseutsette driften av sykehjem og andre helsetjenester. Jeg er sikker på at vi over tid må tilføre helsetjenestene i kommunen mer ressurser, men jeg tror ikke det er riktig løsning å konkurranseutsette driften av sykehjemmene våre. Kommunen har over langt tid jobbet for å bygge riktig kompetanse innen eldreomsorgen, og vi bør ikke risikere at den forsvinner. Konkurranseutsetting vil medføre stor usikkerhet både for beboerne, pårørende og de ansatte. Når prosessen er i gang vet en ikke lengre hvem som skal jobbe der og hvordan tilbudet blir. I tillegg vil dette medføre mere byråkrati; kommunen må blant annet ha folk til å skrive konkurransegrunnlag og gjennomføre anbudskonkurranser, samt til oppfølging og tilsyn underveis.

Vi får ikke bedre tjenester av å betale de pengene som vi i dag bruker på sykehjem til private aktører, for at de skal drive de samme sykehjemmene. Mitt ønsker er at vi heller skal samarbeide om å bygge mer kompetanse og styrke de offentlige sykehjemmene som vi har i dag. For meg handler ikke dette om ideologi, men om å få mest mulig velferd ut av hver offentlig krone.

Are Karlsen 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags