Fritt skolevalg er ikke fritt

Av
DEL

MeningerSåkalt fritt skolevalg er egentlig langt fra fritt. Riktig betegnelse burde heller vært karakterstyrt skolevalg. Derfor vil jeg bruke denne betegnelsen i resten av denne kommentaren. Fritt skolevalg, eller karakterstyrt skolevalg gjelder langt fra alle. Kun de med karakterer som er gode nok, får oppfylt førstevalget sitt, på bekostning av dem som ikke har gode nok karakterer. De må ta til takke med andrevalget, på andre skoler som ofte ligger langt unna. Det er dessverre ikke overraskende at Høyre og FrP sverger til denne, ganske urettferdige ordningen. Det motsatte av karakterstyrt skolevalg er nærskoleprinsippet, slik som i Telemark og flere andre fylkeskommuner. Det betyr at elevene får prioritet ved en skole i sitt område.

Vi som er lærere ved de videregående skolene ser flere konsekvenser av karakterstyrt skolevalg: Som bemerket av ordføreren vår, fører karakterstyrt skolevalg til mye bussing og unødvendig mye tidsbruk. For eksempel bruker en elev som bor i Brunlanes, Stavern eller Svarstad tre timer hver dag for å komme til og fra skolene i Tønsberg, enda lengre tid til Horten. Det medfører at mange elever bruker mye tid på bussene hver dag. Dette er tid som kunne vært brukt til mer egenstudier og viktig fritid for å hente seg inn etter lange og krevende skoledager. Karakterstyrt skolevalg reduserer også mulighetene for deltidsjobb og viktig arbeidserfaring, samt tid sammen med venner. Dette fører til at elever som har muligheten, velger bilen som transportmiddel i stedet for kollektivtransport, sykkel eller beina. Dette belaster både klimaet og miljøet. Et ikke ubetydelig antall elever tvinges også til en hybeltilværelse vi vet fører til frafall. Et annet aspekt er ressursbruken. Skolene tvinges inn i et usunt konkurranseforhold om elevene for å sikre mest mulig penger til å drive skolene for. Dette er fordi høyresiden ha bestemt at pengene skal følge brukeren, i dette tilfellet eleven. Rent bortsett fra at det forekommer meg å være fullstendig meningsløst at elever som går en studieretning i Horten skal busses til Larvik, mens elever som bor i Larvik og andre steder må busses til Horten for å gå nøyaktig den samme studieretningen ved Thor Heyerdahl vgs., er denne måten å organisere skolen verken bra for elevene eller skolene.

Årsakene til denne politikken er en bevisst strategi, utelukkende ideologisk og økonomisk basert: Høyre og FrP hevder konkurranse skal løse nær sagt alt mellom himmel og jord innen offentlige tjenester; fra barnehager til videregående opplæring, fra sykehjem til fastlegeordningen. Det økonomiske målet synes å være mest mulig for minst mulig. Å skylde på Arbeiderpartiet er billig. Høyre, FrP, KrF og Venstre har rent flertall i fylkestinget i Vestfold. De har både det fulle ansvaret og muligheten til å innføre nærskoleprinsippet, som er mer rettferdig og bedre for de fleste elevene. De videregående skolene er allerede sulteforet av Regjeringen og stortingsflertallet, der Høyre, FrP, KrF og Venstre også har rent flertall. I praksis reduserer karakterstyrt skolevalg like muligheter for lik utdanning for mange. Er det ikke på tide høyresiden snart begynner å tenke på elevenes beste framfor egen ideologi?

Alle vet at i en konkurranse er det bare noen som vinner. Det store flertallet taper. Under karakterstyrt skolevalg blir litt for mange elever taperne. Jeg skulle ønske det borgerlige flertallet i Stortinget, Regjeringen og i fylkestinget ville lytte til oss som kan skole; altså lærerne og skolene. Men det er vel en drøm som ikke vil gå i oppfyllelse for verken elever eller lærere, så lenge sunn fornuft, kunnskap og erfaring kommer i veien for høyrepartienes markedsliberalistiske ideologi.

Jan Focas,

listekandidat for Horten Ap og lærer ved Færder videregående skole 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags