La humla suse langs veien

Nedklipte veikanter i Vestfold, her R313 og Artsrike villblomst-veikanter

Nedklipte veikanter i Vestfold, her R313 og Artsrike villblomst-veikanter Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerKantklippmaskinene har kuttet og klipt de siste ukene. Hvert år brukes det mye penger på å fjerne blomster, gras, kratt og småtrær langs veiene. Resultatet er redusert plantemangfold og insektliv, hvor områder med rødlistede blomsterplanter og viktige pollinatorer er utsatt. Dette er ikke nødvendig. Her kan vi handle smartere.

Veikantene må sees på som verdifulle naturområder. Ja, det er grunner for kantklipp, som trafikksikkerhet og det å få bort uønskede og svartelistede fremmedplanter. Men det er fullt mulig åivareta trafikksikkerheten og hindre spredning av fremmedarter og samtidig sikre et rikt blomsterliv og de pollinerende insektene.

Kantklipp gjennomføres ofte to ganger i året, i juni og i august. Det skilles mellom kantklipp som innebærer rydding av skog, trær og store busker, og kantklipp som gjelder slått av blomster og urtevegetasjon. Rydding av trær og store busker er greiere for de pollinerende insektene. Kantklipp av engpreget veikant er mye mer problematisk, med mange skadevirkninger. Klipp i juni er negativt for blomster og insekter og helt unødvendig da blomsterveksten er liten. Klipp i august er svært uheldig da aktiviteten av voksne pollinatorer, som humler, blomsterfluer og sommerfugler er høy. Klipp i gråvær eller på natta er en ren massakre, da de insektene som har satt seg til for hvile har slått

av varmeproduksjonen og har ingen mulighet til å komme unna. Gulspurv, munk og rødstrupe hekker ofte i tørrgraset og krattet langs veiene. I juni og tidlig i juli sitter slike fugleunger langs veikantene. Disse «går i kverna» til kantklippmaskinene. (Tor Bollingmo, 2017).

Det er fullt mulig å begrense klippen av engpreget veikant til én gang i året og utsette hovedklippen til etter 1.september. Dette kan gjøres på en måte som både ivaretar trafikksikkerhet og plantemangfold, insektliv og pollinering. Rydding av trær og store busker kan gjøres til andre tidspunkter. Gjennom selektiv kantklipping kan områder med mye fremmedarter klippes eller tas opp med rota tidlig i blomstringsfasen før de får frø. Spesielle områder med høy artsrikhet kan unngås å klippes helt.

I budsjettet for 2019 fikk Miljøpartiet De Grønne gjennomslag for at det skal utarbeides en helhetlig plan for å bevare og forbedre livsmiljøer for viktige insekter. Planen er ikke lagt frem ennå, men utsatt, redusert og selektiv kantklipp må inngå i denne.

Vi må se på veikantene som særegne og verdifulle habitater og ikke som lange, ensartede trekninger som «eies» av veien. De ulike veikant-områdene vurderes ut fra deres særskilte betydning for økosystemtjenester og artsmangfold. Kantklipperne må ha kunnskap om rødlistede og fremmede arter og forekomsten av viktige pollinatorer.

Det er penger å spare på å redusere kantklipp. Parkmessige og «estetiske» hensyn bør vike for biologisk mangfold og ivaretakelse av insekter og viktige pollinatorer. Samtidig som trafikksikkerheten ivaretas gjennom en selektiv kantklipping.

Svein-Erik Figved, 1.kandidat og Joachim Restad3.kandidat, Miljøpartiet De Grønne

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags