De' ække akkurat et bruspenn åver Oschlofjor'n som ska beræinas...

BREVSKRIVER: Ole Kristian Pettersen lurer på om tallene virkelig kan stemme.

BREVSKRIVER: Ole Kristian Pettersen lurer på om tallene virkelig kan stemme. Foto:

Av

Jæ husær innmari gått at jæ hålt på å slite vette' a' mæ da vi bynte på realskoor'n og skulle få det mystiske faget mattemattikk banka inn i pubærtale huer a' mattelærer Sky. 

DEL

MeningerMed skjorteflaka hengandes utafor boksa skreiv'n ufårstålige kråketær på tavla – altså exær og yær rotete plassert i noe som kallas ligningær. Nå i våksen alder kan jæ skjønne at detta faget har gjort det sabla vansk'lig å få ræina ut korrekte prisær og busjetter.

Vi leser nemlig i vår evig gravandes lokalavis at søndre bru åver kannalen ikke bare vil kåste sju millioner, men bli nesten to millioner dyrære. Altså noen har ræina nesten to millioner fæil! De' ække akkurat et bruspenn åver Oschlofjor'n som ska beræinas, men kun no'n skarve meter åver kansche værdens vakkraste kannal.

Når vi så nøyakti' ei uke tiliærre, i vår fremdeles gravandes lokalavvis, lesste at gebyre' for vann og avløp, altså vann inn og møkk ut, skal bli to tusen kroner dyrære pærr hustand pærr år, ære grunn te å spørre: Ær detta tallet rekti'? Ære garrantert at ikke noen har ræina fæil? Ære flere enn mæi som gikk sæ ville i ligningane te lektor Sky?

Kan de' bli mindre eller kan de' bli mer? For å prøve å værra alvorlig så ær jo detta en formidabel økning av kommunale gebyrer, sjøl om vi som fremdeles både ser og hører har fått me' vårs ekstremt mye graving og røring i byens gater.

Det snakkas om miljøvennlighet, bærekraft og en gevinst for framtia. Spørsmålet mitt er da: Ære ikke no' statlige midler å hente inn te sånna schvære miljømessige forbedringær av kommunal vann- og avløpsproblematikk?

Ære sånn at alle investeringær og utbedringær som landets kommunær må gjørra framåver må dekkas fullt og helt av innbyggerane sjøl? Viss detta ær tilfelle, så blir framtia kanskje ræinære, men du værden så mye dyrære ævv.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags