Nye muligheter i Havna

Bent Gramdal, Geir Lenes foreslår at Horten utnytter

Bent Gramdal, Geir Lenes foreslår at Horten utnytter

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerPlanforslag for utvikling av Horten havn har en målsetning om å legge til rette for å frigjøre arealer langs sjøen til byutvikling, et nytt tredje fergeleie og en forflyttet oppstillingsplass inn i midten av tre store bydeler i Horten.

Bærekraften (naturhensyn, klimagass- og energihensyn, folkehelsehensyn og verdihensyn) i dette tiltaket er uakseptabelt negativt. En forlenget senket miljøtunnel, et lokk over eller en forflyttet oppstillingsplass med fergeleier må være de beste løsningene å forfølge.

Vi lanserer overfor kommunen og befolkningen i byen, et godt alternativ til det bærekraftige lokket over oppstillingsplassen. Det vil være å flytte oppstillingsplassen og hvileplassen for tungekjøretøy med tilhørende nye fergeleier (3 stk.), til en opparbeidet halvøy i sjø. Det er gode forhold i området mellom de eksisterende fergeleiene og frem til nord for Linden Park for denne løsningen.

Løsningen frigjør i liket med den forløsende lokkløsningen, et stort areal (20-30 dekar) for annen bruk, det gir også det beste bidraget til sammenknytning av bydelene, har fortsatt nærhet til byen, lett tilgang for gående og syklende, og kan gis en estetisk skjerming mot omgivelsene og slik redusere forurensning og ulemper til et akseptabelt lavt nivå.

Fergetrafikken bør fortsatt føres inn i en forlenget senket miljøtunnel fra Steinsnes og frem oppstillingsplassen ute på halvøya. Alt i alt en betydelig forbedring i motsetning til administrasjonenes åpne forurensende og ulempebelastende oppstillingsplassen på HAC-tomta, inkludert de støyende fergeleiene.

Kommunen har tidligere erfaring med utfylling i sjø. Bane NOR, som er grunneiere i Havna, skal bygge jernbanestrekningen (dobbeltspor IC) Nykirke – Barkåker. Her blir det behov for å avhende overskudd av berg (900 000 m) til samfunnsnyttige formål.

Berg fra sprengning og boring kan utnyttes i utbyggingen av den nye oppstillingsplassen med fergeleier på en halvøy i sjø. I sjøområdet i det potensielle området er det bredt gruntvannsområde ned til 10 m dybde. For å fylle opp et oppstillingsareal i sjø (kote + 3,0 m, 20 dekar), vil dette kreve tilført fyllingsmateriale tilsvarende et bergvolum på 200 000 m.

Kommunen bør før godkjenningen av Planbeskrivelsen Horten havn, gå i dialog med Bane NOR om tilgang til disse volumene og utrede løsningen. Havna og Horten har krav på de beste løsningene!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags