Elektrifisering av ferjesambandet Horten Moss

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevNæringslivet og Horten Havn er i fremste rekke når det gjelder å tenke miljømessig for ferjesambandet. I havnestyretets møte fikk vi en fin orientering om selskapets planer for sambandet som er det største og viktigste i Norge. 

Planene er allerede kommet så langt at ferjeselskapet allerede i denne månede må ta stilling til om den ferja de har i bestilling i Tyrkia skal ha elektrisk fremdriftsmaskineri.

Horten havn kan i første runde levere strøm fra en trafo som ble benyttet i HAC bygget i deres kabelproduksjon. Videre foreligger det planer om å hente mer strøm fra en trafostasjon ved golfbanen. Strøm som også kan benyttes til byutviklingen av Havneparken.

Ferjesambandet  krever mye strøm for å kunne forsyne en ferje siden ferjene er store og avstanden til Moss er lenger en mange av ferjene som drives elektrisk på Vestlandet 

Ferjeselskapet har allerede sammen med Kongsberggruppen gjort forsøksseilinger med 

autonom drift av en av ferjene. Foreløpig uten biler ogpassasjerer. Forsøkene har vært med sikte på optimalisering av seilingsled mhp på fart, vind, strøm i vannet og kryssende fartøyer. 

Da elektrisk drift ikke var en del av konsesjonskravene ved siste kosesjonsrunde søkes det nå om støtte fra Enova for det videre arbeidet. En søknad som støttes helhjertet av politisk miljø både lokalt og sentralt.

Kongsberggruppen ligger i verdenstoppen på dette området og mange av testene har vært gjort på Indre Havn i Horten. Yara Birkeland blir et av de første skipene i verden med slik framdrift.

Horten havn er også sentrale for tilrettelegging av både strømforsyning og planer for byutviklingen i havneområdet. 

Ved å ligge i forkant og planlegge for det grønne skiftet kan tusenvis av tonn med utslipp til luft spares parallellt med at ny utvikling med pyrolyse og termisk lagring av energi går videre. Også her ligger Horten i fremste rekke.Jan NærsnesSkriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags