Områdeplanen ivaretar viktige behov for fremtidens Horten

Av

Folk og næringsliv skaper et levende sentrum i Horten. Områdereguleringen av Horten Havn styrker oss i konkurranse med andre byer i regionen. Det trenger Horten. Derfor er vi positive til de planer som legges for Horten Havn.