Utbygging av Aschehougsgate 15

Av

Det hender at politikere er inkonsekvente og uforutsigbare. Et godt eksempel på dette er den politiske behandlingen av en firemannsbolig på en liten tomt på 870 km².

DEL

MeningerDet ruvende bygget ble i hovedutvalget for bygg, regulering og i Administrasjonen avslått. Et punkt for avslaget var hensynet til «hagebyen» Horten.

Da samme utbygger umiddelbart søker om en tremannsbolig på tomten ble denne godkjent av Adm og Hovedutvalget i møte i september.

De faktiske forhold er at denne bolig er noe større, 3,72 m² og like høy og ruvende som firemannsboligen som ble avslått (også av Fylkesmannen).

Disse forhold tar nå ikke Adm og Utvalget hensyn til.

Heller ikke nevnes det som kom fram i første begrunnelse for avslag, nemlig vedtaket i Formannskapet om hagebyen Horten at denne skulle vektlegges i vurderinger. Hvorfor går de vekk fra denne bestemmelsen ved tremannsboligen?

Administrasjon, Arbeiderpartiet og SV har snudd i sin avgjørelse. De godtar tremannsbolig.

Hvorfor? Det er ingen byggfaglige begrunnelser for at tremannsboligen kan aksepteres når firemannsboligen ble avslått.

Har kommunen endret sitt syn av andre årsaker enn de endringer som det påstås er foretatt.

Vi er seks naboer som under hele prosessen har påpekt feil og mangler i begge prosjektene.

Vi synes det er beklagelig at Administrasjonen under hele prosessen ikke har ønsket samarbeid med naboene. Kanskje vi kunne ha fått rettet opp direkte feil med mål, tegninger o.l.

Per J. Fredriksen
Aschehougsgate 13

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags