Som man roper i skogen får man svar

Av

Ordføreren dekker seg bak bærekraft og klima som argument for å bygge både tett og høyt i ny bydel Havna.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Videre blir dette hans forutsetning for å bevare markagrensen, og stoppe fortettingen i de store hageeiendommer i byen. Til slutt blandes det inn en bekymring om utbyggernes overskudd og mulige uvilje til å bygge ut havna om de ikke får det som de vil. Dette blir en blanding av stråmannkonklusjoner, og et forsøk på å skape motsetninger og trusler som ikke er reelle.

Les ordførerens brev her.

Vi er enige om at vi har et stort og veldig spennende havneområde som skal endres. Uenigheten består i om kommunen vil forbedre våre bomiljøers verdier og kvaliteter. For at den nye bydelen skal være et attraktivt boområdet må utbyggingen foregå raskt, støy fra fergeleiet og Rv. 19 må være lav – helst ikke hørbar. Annen forurensning må være fraværende. Folk må kunne bevege seg med letthet mellom bydelene. Dette utløser forlengelse av miljøtunnelen og en innelukket biloppstillingsplass, helt eller delvis ute i sjø. Bomiljøet må ha et bypreg Horten.

Ordføreren sier at kritikken av planforslaget har handlet for mye om høyder på enkeltbygg framfor hva som er bærekraftig og realiserbart. Da neglisjerer han de gjentatte oppfordringene til administrasjonen og politikerne om dette. Han glemmer både uviljen til å svare på hvilken bærekraft ( (naturregnskap, klimagass- og energiregnskap og folkehelseregnskap) den framviste løsningen bidrar til og søken etter de gode løsninger – både for ny bydel og eksisterende bydeler.

Bekymringen er om kommunen vil bruke sin styringsrett til å sikre rask utbygging av Havna kontra fortsatt fraksjonering og nedbygging av natur og landbruksjord alle andre steder. Håpløsheten er forbundet med uviljen til å få utredet en annerledes og folkevennligere biloppstillingsplass midt i kjernen av byen. Tristheten er forbudet med usikkerhet i politikernes og administrasjonens forsikring om og oppfølging av byggingen av en forlenget miljøtunnel og lokk. Når ordfører tar et 20 millioner kroner overskudd fra en dårlig styrt nedleggelse av bompengeselskapet og investerer dette i en ny vei Campus for ansatte og studenter, heller enn å sikre våre bomiljøer i Havna, så må vel også de mest trofaste følgerne tvile.

Ordføreren er ikke opptatt av å sikre at plandokumentene legger fram kompetente analyser og de gode løsninger av temaer som er viktige for folk flest. Ved sitt ståsted i artikkelen, underminerer han også sitt eget partis og kommunestyrets vedtak om lavere bebyggelse og større åpenhet mot sjøen for alle parter. Dette er kanskje et forvarsel om hvor mikroskopiske endringer administrasjonen kommer til å gjøre i de reviderte plandokumentene som kommer til godkjenning 1.kv. 2019. Ordføreren velger feil side!

Geir Lenes

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags