Politisk ståsted, ikke bærekraft, styrer Jacobsen og Langfjells ønske om utvikling av havna.

Av

Vi tror fortsatt på de kloke avgjørelsene i havna også utover kommunestyrets vedtak om lav og åpen bebyggelse, og at kommunens brev til fylkeskommunen om forlengelsen av Miljøtunnel blir materialisert.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi har ingen informasjon om hvor disse sakene står nå. Til syvende og sist har vi, om dette ikke går vår vei, kun en klagemulighet hos fylkesmannen igjen for å sikre at våre rettigheter kan bli ivaretatt.

Ikke alle er bekymret for de negative følgene av den foreslåtte byutviklingen i havna. Jacobsen og Langfjell vet utmerket godt at havneutviklingen er styrt av to juridisk bindende dokumenter alene, det vil si Planbestemmelsen og Plankartet.

Les innlegget til Jacobsen og Langfjell her

Dersom de ønsker å ha klarhet i de rammer utbyggingen må legge til grunn, må de forstå innholdet i disse dokumentene. Det mener de at de har. For å forstå de underliggende beveggrunner må de også lese grunnlagsdokumentasjonen. Jeg vet ikke om Jacobsen og Langfjell har sett lettbentheten i den dokumentasjonen, men det er tydelig at de ikke ønsker en diskusjon på denne plattformen. Det samsvarer også med administrasjonens holdninger.

Jacobsen og Langfjell er tydelig på sitt næringsvennlige ståsted. Det er en ærlig sak å tale entreprenørenes og utbyggernes forretningsinteresser og basunere ut, at de er de beste representanter for ønsket byutvikling. Det borger ikke automatisk for kvalitet når fundamentet er svakt og vaklende. Det blir uredelig å unnlate å fortelle om at de berørte beboerne i Sentrum, Østbyen, Strandparken og Steinsnesbuktas interesser, rettigheter, behov og verdier ikke skal bli ivaretatt. Således er Jacobsen og Langfjell på samme ståsted som administrasjonen.

Lettvint og avsporende blir det når vi som karakteriserte prosessen som dårlig, må skylde på egen utilstrekkelighet når vi ikke får gjennomslag. En prosess som ikke hensynstar den berørte delen av befolkning kan ikke forestås demokratisk – det kaller jeg ignoranse og maktmisbruk. Store offentlige møter er gode i ensidig informasjon, og de gir rom for de ordsterke få. Valget ga et langt bedre svar på hva vi ønsker i Havna.

Andre fakta som gjør at prosessen ikke fremstod med forventet kvalitet var; 1. Informasjonsflyten var svært mangelfull og sporadisk, 2. Reguleringen er ikke helhetlig (jf. Hallingsgate og HS-4), 3. I prosessen var eiendomsbesitterne og entreprenørene overrepresentert i et flertall av de nedsatte gruppene og 4. Viktige temaer ble lovet, men ikke forelagt referansegruppa (eksempelvis bærekraft, bygg-topologi, sammenkoblinger av bydeler, trafikkutvikling, støy og luftforurensning).

LES OGSÅ (+): Matgrossist vil bruke Horten som havn for sine selvgående båter: – Vi skal få til de praktiske løsningene i vår havn

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags