Gå til sidens hovedinnhold

Snu studentstrømmen

Artikkelen er over 4 år gammel

Horten har høyskolen. Hvorfor har vi ikke studentene?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det kommer an på hvem du spør, men i grove trekk er svaret tredelt: Avstanden fra skolen til byen er for stor. Tilbudet av boliger, fasiliteter og sosialt liv er godt på Borre. Og Tønsberg er en større og mer spennende by enn Horten.

Vi trenger studentene. De er viktige for å holde bedriftene spennende. De lager arbeidsplasser av de gode ideene. De bringer barn til oppvekstsektoren og inntekter til butikkene. De tenker nytt og forynger bomiljøene. Og de holder utelivet friskt. Det er viktig for oss å trekke flere studenter til byen. Utfordringen er foreløpig at andre trekker hardere i andre retninger. Og at høyskolen «vår» er blitt en mindre del av en stadig større høyskole.

Nyligst kom dette til uttrykk da regjeringens gladmelding om finansiering av hundrevis av nye studentboliger, 160 av dem i vår kommune. På Borre. Planene er klare, spaden går i jorda for et nytt leilighetskompleks ved Gunnerødbrekka. Fra før har vi hundrevis av studenter boende på høyskoleområdet, og de trives, sier de. Høyskoleledelsen og Studentsamskipnaden gjør en svært god jobb med å utvikle «Campus Vestfold». Det er en mangeslungen utfordring for samfunnet rundt å knyte kraftsenteret for utdanning og samfunnsvekst sterkere til kommunesenteret. Strømmen av studenter må snus. Vi oppfatter ikke at det skorter på vilje, men handling må det bli mer av. Vi vil konkrete peke på to ting:

Det enkleste først: Lengre skjenketider. Dette ble innsnevret med en time for noen år siden, etter sterk henstilling fra politiet. Men Tønsberg snudde raskt tilbake. Dermed konkurrerer ikke vi på like vilkår om det unge publikum. De drar til Tønsberg.

Dette handler ikke bare om å svinge begere. Det sosiale livet er bestemmende for hvor studentene møter sine livspartnere, samarbeidspartnere og arbeidsgivere. Vi mister for mange fremtidige arbeidstakere og skatteytere på bussen til Tønsberg. Det er enkelt å gjøre noe med. Det er underordnet, men ikke uviktig, at lengre åpningstider bedrer inntjeningen for utestedene og kan føre til ytterligere knoppskyting innen utelivet. Det kan ikke være negativt. Ordensforstyrrelsene av én time ekstra før leggetid, er marginale, viser erfaringene fra Tønsberg.

Utspillet må komme fra studentene og næringslivet, gjerne sammen. Og den må imøtekommes politisk. Den forrige debatten var for slapp, også på grunn av bransjen selv. Alle sov i timen. Og fikk stryk. Det er tid for en prøveordning, en åpnere dørers politikk.

Punkt to: Mye avgjøres av hvor studentene bor. Nå som Studentsamskipnaden konsentrerer sin innsats på campus, er det en politisk oppgave å supplere studentboligveksten sentralt i Horten. Det finnes tomter og byggeprosjekter som utmerket kan utvikles med kommunal øremerking, av andre enn samskipnaden. Men det må bys tydelig fram.

Den positive grunnholdningen til de som studerer i vår kommune er utmerket.

Nå må vi sørge for å få dem til byen.

Vi mister for mange fremtidige arbeidstakere og skatteytere på bussen til Tønsberg.

Kommentarer til denne saken