Kan naboen som jobber på sykehuset lese min journal?

– Hvis du mistenker at noen har vært inne i journalen din uten grunn, kan du be om kopi av loggen til din journal og på den måten kontrollere om naboen din har snoket i journalen din, skriver pasient- og brukerombud Torunn Grinvoll i Vestfold.

– Hvis du mistenker at noen har vært inne i journalen din uten grunn, kan du be om kopi av loggen til din journal og på den måten kontrollere om naboen din har snoket i journalen din, skriver pasient- og brukerombud Torunn Grinvoll i Vestfold. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Jeg vil ikke at naboen mi skal få vite at jeg ble lagt inn på psykiatrisk avdeling. Hvordan vet jeg at hun ikke har innsyn i min sak?

DEL

SpaltistDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. (Tønsbergs Blad) I denne spalten svarer pasient- og brukerombudet i Vestfold på spørsmål leserne har om helserelaterte spørsmål og hvilke rettigheter vi har.

Spørsmål: Naboen min jobber på sykehuset. Jeg er redd for at hun går inn i min journal og leser om min innleggelse i psykiatrien.

Ombudet svarer: Jeg tror at dette er noe man i større grad hadde grunn til å engste seg for tidligere, da vi hadde papirjournaler og hvor det ikke var like strenge regler for oppbevaring og tilgang til disse. Nå har vi et omfattende regelverk som regulerer hvem som skal skrive journal, hvem som er ansvarlig for disse, hvem som har innsyn i denne osv. Disse reglene skal gi pasienten trygghet i forhold til håndteringen av personsensitive opplysninger.  

Så til ditt spørsmål om din nabo som er helsepersonell kan lese din journal. Enkelt sagt er svaret på spørsmålet nei. Med mindre naboen din har tjenstlige grunner for å se i din journal for å kunne gi deg behandling.  

LES OGSÅ:  – Jeg får ikke tak i fastlegen min. Er det riktig at det skal være slik?

Helsepersonell har taushetsplikt

Ifølge lov om helsepersonell § 21 har helsepersonell taushetsplikt. Reglene om taushetsplikt er  strenge og begrunnet i viktigheten av at du som pasient skal være trygg på at informasjonen om deg behandles på en forsvarlig måte. l samme lov § 21 a fremgår det et forbud mot å lese, søke, bruke eller besitte taushetsbelagte opplysninger.

Du kan altså be om kopi av loggen til din journal og på den måten kontrollere om naboen din har snoket i journalen din.

Pasient- og brukerombud Torunn Grinvoll

Det er med andre ord forbudt å «snoke» i en pasientjournal, med mindre innsynet kan begrunnes i behandlingshensikt. Helsepersonell som ikke er dine behandlere har følgelig ikke anledning til å gå inn i din pasientjournal og hente informasjon om deg. Foruten forbud mot å snoke, vil også virksomhetene ofte ha tilgangsbegrensninger på sine systemer som vanskeliggjør omfattende innsyn for ansatte.

LES OGSÅ: Når familien trenger litt hjelp: Rop på «Familiehjælpa»

Ved hvert oppslag i en journal blir det dokumentert hvilket helsepersonell som har vært inne i journalen, og tidspunkt for dette i en logg.  Pasientens innsynsrett omfatter også loggen til pasientjournalen. Du kan altså be om kopi av loggen til din journal og på den måten kontrollere om naboen din har snoket i journalen din.

Saken fortsetter etter faktaboksen

Pasient- og brukerombudet

■ I denne spaltet svarer Pasient- og brukerombudet i Vestfold på spørsmål og tar opp aktuelle problemstillinger som gjelder helse- og omsorgstjenestene.
■ Hvis du har spørsmål du vil stille til pasient- og brukerombudet? Ta kontakt på e-post: vestfold@pasientogbrukerombudet.no eller send et brev med ditt spørsmål til Storgaten 35, 3126 Tønsberg.
■ Pasient- og brukerombudet er representert i alle fylker. I Vestfold er ombudskontoret i Tønsberg. Vi har helsefaglig og juridisk kompetanse.
■ Pasient- og brukerombudet kan informere deg om rettigheter og klagemuligheter, bistå i enkeltsaker og i dialog med tjenestene. Ombudet har en pådriverrolle for at tjenestene skal bli bedre.
■ Spørsmål kan du sende til vestfold@pasientogbrukerombudet.no eller ring 33 34 77 90.

I lov om helsepersonell § 39 fremgår det at helsepersonell som yter helsehjelp har plikt til å føre journal.  Det er en rekke krav som stilles til hva en journal skal inneholde. Du kan lese mer om dette i vedlagt lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1385- se forskriften § 8.

Be om kopi av journalen din

I lov om pasient- og brukerrettigheter § 5–1 har pasienten rett til innsyn i egen journal. Det er gitt et snevert unntak for denne innsynsretten for tilfeller av ren nødrettslig karakter og som sjeldent inntrer. Nærmeste pårørende har også som hovedregel rett til innsyn i journal etter en pasients død.  Du har rett til å be om å få kopi av din komplette journal fra fastlege, fysioterapeut, avtalespesialist, sykehus osv. Vi råder ofte de vi er i kontakt med til å innhente sin journal.

Gjennom å lese egen journal kan man for eksempel få viktig informasjon om hvilke undersøkelser som er foretatt og hvilke vurderinger som er gjort. En journal vil inneholde en rekke faguttrykk som det kan være vanskelig å forstå. For at innsynsretten skal være reell vil du som pasient ha rett til en enkel forklaring fra helsepersonell av vanskelig ord og faguttrykk i egen journal.

LES OGSÅ: Komiker-legen gjør braksuksess med nytt show. Men nakenshowet han holdt på Kanalbrua kunne gått galt. (+)

Digital journal vil i enda bedre sikkerhet

Det arbeides mye med etablering av elektroniske journal. Når dette er på plass trenger ikke pasienter å gå via fastlegen eller sykehuset for å få tilgang til egne pasientopplysninger, men kan sjekke dette selv elektronisk. Flere sykehus tilbyr nå pasientene sine elektronisk innsyn i egen pasientjournal via MinJournal. Fra 2018 skal også vi som hører til Helse Sør-Øst få denne tilgangen. Det er et tilbud som krever et aktivt samtykke fra den enkelte pasient. En slik digital løsning vil trolig styrke pasientsikkerheten og gi helsepersonell et bedre beslutningsgrunnlag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags