Gå til sidens hovedinnhold

– Jeg får ikke tak i fastlegen min. Er det riktig at det skal være slik?

Artikkelen er over 3 år gammel

Hvor lenge skal du vente på en fastlegetime? Pasient- og brukerombud Torunn Grinvoll gir deg svaret.

Spaltist Denne teksten gir uttrykk for skribentens personlige holdninger.

(Tønsbergs Blad)

Spørsmål: Når jeg tar kontakt med fastlegen opplever jeg at det er vanskelig å komme gjennom på telefonen. Skal det skal være slik? Når jeg så kommer gjennom, får jeg ofte en legetime som ligger langt frem i tid. Når skal jeg forvente å kunne få en time?

Svar: Vi får en del henvendelser som gjelder den problemstillingen du tar opp. Jeg vil derfor gi litt informasjon om regelverket, samt knytte noen kommentarer til dette.

Du skal raskt få svar

Alle som er bosatt i en norsk kommune har rett til å stå på en fastlegeliste, jf lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 c. I fastlegeforskriftens § 21 fremgår det at fastlegen skal ha et system for mottak av henvendelser. Du skal også kunne bestille time elektronisk. Systemet skal fungere slik at fastlegekontoret normalt skal kunne besvare 80 prosent av alle henvendelsene innen to minutter. Fastlegen skal kunne motta alle slags henvendelser i sin åpningstid. Det er altså slik at du som pasient skal forvente svar relativt raskt den dagen du kontakter din fastlege.

Du spør også om når du kan forvente å få en fastlegetime. Pasienter på fastlegens liste er de pasientene som legen skal prioritere. I følge forskriftens § 21 skal fastlegen vurdere pasientene individuelt og «foreta en vurdering av haste- og alvorlighetsgrad». Dette er nok ikke alltid så enkelt, og det er derfor viktig at du som pasient gir riktig og relevant informasjon. Pasientene skal få time så tidlig som mulig og skal normalt tilbys en time innen fem arbeidsdager. Vi har mottatt henvendelser fra pasienter som er blitt tilbudt time først etter flere uker. Det skal gjøres en konkret og individuell vurdering av behovet til den enkelte pasient.

LES OGSÅ: Er du tett i pappen, vil denne gjengen ha tak i deg 

Er det sekretæren som bestemmer?

Mange formidler til oss at det er legesekretærene som setter opp legetimene, og mange lurer da på om det er legesekretærene som reelt sett bestemmer. Til dette må vi bare si at det uansett er legen som er ansvarlig for at pasienten tilbys legetime innen et tidsrom som er forsvarlig.

Noen ganger oppstår behovet for legetime ganske akutt. Fastlegen har da en plikt til å ha kapasitet til øyeblikkelig hjelp, som skal muliggjøre time samme dag. 

Ved behov for legehjelp utenfor fastlegens kontortid vil man være henvist til å oppsøke legevakt. Legevakten skal benyttes når man ikke kan vente til fastlegens kontor igjen er åpent.  

LES OGSÅ: – Jeg la meg den kvelden og visste ikke om jeg ville våkne dagen etter: Nå har Elisabeths erfaringer blitt bok (+)

Fastlegen skal ha egen vikar

Det er også greit å kjenne til at dersom fastlegen din er borte, for eksempel i forbindelse med avvikling av ferie eller kurs, skal fastlegen selv sørge for å ha en vikar.

Du har anledning til å skifte fastlege inntil to ganger i året, og du kan også velge å bruke en fastlege i en annen kommune enn din egen hjemkommune, se mer om dette på https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege.

Nærmere regler om fastlegeordningen er inntatt i forskrift om fastlegeordning i kommunene, se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842

LES OGSÅ: Vil gjøre fastlegen gratis: – Ungdom dropper legebesøk fordi det er for dyrt (+)

Noen steder er det mangel på fastleger

Fastlegeordningen har den siste tiden vært mye debattert og det er delte meninger om fungeringen av ordningen. Mange fastleger oppgir å være under hardt press og at de stadig pålegges nye oppgaver. Nåværende regjering ønsker å prøve ut andre organiseringsformer, som primærhelseteam. En annen problemstilling som ofte kommer opp, er mangelen på fastleger. Her på Østlandet er vi heldige og har en relativt god legedekning, men situasjonen varierer rundt om i landet.

Som ombud erfarer vi at mange pasienter har et sterkt og lojalt forhold til sin fastlege bygget på tillit mellom lege og pasient. For at denne tilliten skal opprettholdes er det også av stor viktighet at pasienten opplever legen sin som tilgjengelig.

Pasient- og brukerombudet

■ I denne spaltet svarer Pasient- og brukerombudet i Vestfold på spørsmål og tar opp aktuelle problemstillinger som gjelder helse- og omsorgstjenestene.
■ Hvis du har spørsmål du vil stille til pasient- og brukerombudet? Ta kontakt på e-post: vestfold@pasientogbrukerombudet.no eller send et brev med ditt spørsmål til Storgaten 35, 3126 Tønsberg.
■ Pasient- og brukerombudet er representert i alle fylker. I Vestfold er ombudskontoret i Tønsberg. Vi har helsefaglig og juridisk kompetanse.
■ Pasient- og brukerombudet kan informere deg om rettigheter og klagemuligheter, bistå i enkeltsaker og i dialog med tjenestene. Ombudet har en pådriverrolle for at tjenestene skal bli bedre.
■ Spørsmål kan du sende til vestfold@pasientogbrukerombudet.no eller ring 33 34 77 90.

Kommentarer til denne saken