– Unge skal ikke sitte med 86-åringer på en tradisjonell demensavdeling og tove ull

INDRE HAVN SYKEHJEM: – Når nå administrasjonen foreslår å stenge nok en sengepost på Indre Havn Sykehjem er det et forslag Høyre selvfølgelig ikke kan støtte, skriver innsenderen.

INDRE HAVN SYKEHJEM: – Når nå administrasjonen foreslår å stenge nok en sengepost på Indre Havn Sykehjem er det et forslag Høyre selvfølgelig ikke kan støtte, skriver innsenderen. Foto:

Av

Å ha ansvaret for en person med demens er en påkjenning for de pårørende, og de trenger avlastning.

DEL

MeningerPårørende kan fortelle hvordan det er å leve med ektefeller som har blitt demente. Det er ofte sterke og vonde historier. De er ofte ennå for friske til å bli sendt til permanent opphold på institusjon. 

Høyre mener at Horten kommune bør bli en mer demensvennlig kommune, og nå haster å få på plass et tilbud som er tilpasset unge personer med demens. Unge og fysisk velfungerende skal ikke sitte med 86-åringer på en tradisjonell demensavdeling og tove ull. Det er viktig med et variert dagaktivitetstilbud.

LES OGHSÅ:

Dagaktivitetstilbud skal være et sentralt ledd i tiltakskjeden til personer med demens og deres pårørende. Dagaktivitetstilbud skal stimulere og aktivisere hjemmeboende personer med demens, gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager. I tillegg skal det bidra til nødvendig avlastning for de nærmeste pårørende. 

Horten kommune bør benytte seg av Regjeringens kompensasjonsplan som legger til rette for opprettelse av nye plasser med dagaktivitetstilbud for demente i 2019. Regjeringens mål er å bygge ut tjenestetilbudet før plikten for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.

LES OGSÅ:

Demensomsorgen i kommunen trenger å tilføres ressurser og ikke nedbygges. Når nå administrasjonen foreslår å stenge nok en sengepost på Indre Havn Sykehjem er det et forslag Høyre selvfølgelig ikke kan støtte. 

Høyre mener at de ansatte på Indre Havn sykehjem gjennom mange år har opparbeidet høy kompetanse innen demensomsorg. Av den grunn er det kun på Indre Havn sykehjem og ikke i Voksenhabiliteringen at personer som har behov for skjerming har det beste tilbudet. 

De ansattes kompetanse kommer disse pasientene til gode gjennom en økt opplevelse av trygghet samt at det muliggjøres å ha et liv med både verdighet og mening.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags