Arbeidsliv for utviklingshemmede: ren utnytting av sårbar gruppe

Av
DEL

LeserbrevI Norge deltar under 100 personer med utviklingshemning i ordinært arbeidsliv. Skriver Lise Holm og Vidar Byholt i et debattinnlegg i Gjengangeren.no den 29.01.2019

Videre skriver dem sitat: 

Dagens arbeidsliv legger ikke til rette for mangfold og ulike mennesker. Vi vil gi plass til mennesker med utviklingshemning. Sitat slutt.

Her er det viktig å holde tunga rett i munnen for når man snakker om utviklingshemmede i denne sammenhengen snakker vi om de som har vedtak om kommunale helse- og omsorgstjenester og det dreier seg i hovedsak om personer med moderat utviklingshemming som utgjør om lag 14000 mennesker.

Her er det viktig å huske på at de aller fleste med lett utviklingshemming ikke har vedtak om slike tjenester og derfor er det vanskelig å si noe sikkert om hvor mange utviklingshemmede som har jobb i ordinært arbeidsliv.

Videre skriver dem sitat.

En ting som etter min mening blir selvmotsigende er at det i starten på leserbrevet tas til orde for økt mangfold i arbeidslivet mens det lenger ned tas til orde for flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) i kommunene.

VTA har ingenting med mangfold å gjøre fordi det er et segregert tiltak som krever at man mottar eller i nær framtid vil få innvilget 100 % uføretrygd.

Videre vises det til tiltaket «Helt Med» som gjør det mulig å ansette mennesker med utviklingshemming.

Dette dreier seg også om mennesker som er 100 % uføretrygdet og som får utbetalt om lag 20 % av tariff som normalt utgjør ca. 30 kroner pr. time.

Både organisasjoner, fagmiljøet og enkeltmennesker beskriver tiltaket «Helt Med» som et inkluderende tiltak.

Da har man i realiteten ikke skjønt hva inkludering i realiteten handler om.

Reell inkludering eller vanlig jobb om du vil handler om at man får normal lønn og tariff, ikke trygd og motivasjonslønn, man får lønn ved sykdom, ikke trekk bonuslønn.

Personlig kan en sette spørsmålstegn ved hva som egentlig er agendaen med prosjektet «Helt Med for ifølge enhetsregisteret er «Helt Med» organisert som et aksjeselselskap.

https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=920933971

Så her sitter det ressurssterke personer som fra før millionlønn fra stiftelsen SOR og som etter hvert vil ta ut utbytte i aksjeselskapet mens utviklingshemmede må klare seg med småpenger. Dette kan ikke oppfattes som noe annet enn ren utnyttelse av en sårbar målgruppe som foregår både av dem som driver «Helt Med» og arbeidsplassene som får billig arbeidskraft.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags