– Har vi danseskoler også etter korona?

Av

Veldig mange av landets private danseskoler trenger nå krisehjelp.

DEL

LeserbrevVeldig mange av landets private danseskoler trenger nå krisehjelp. Dans er en populær fritidsaktivitet på lik linje med fotball, håndball, turn, friidrett og alt annet som barn og ungdom driver med på fritiden.

Omtrent alle landets private danseskoler som søkte om kompensasjon for tapte billett¬inntekter som arrangører i kultursektoren, har på en uheldig måte falt mellom to stoler under Kulturrådets behandling av kompensasjonsordningen. Vi fikk til vår store overraskelse avslag med denne begrunnelsen;

«Søknaden tilfredsstiller ikke vilkårene i § 2 da virksomhetens vedtektsfestede formål eller virksomhet/art/bransje slik dette er oppgitt i enhetsregisteret ikke samsvarer med målgruppen for ordningen.»

Men begrunnelsen i avslaget kunne ikke vært mer feil, for vi som driver danseskoler driver i høyeste grad med formidling og tilgjengeliggjøring av dansekunst for allmennheten. Både i vårt daglige virke med undervisning i kunstfag, og ved de danseforestillingene denne undervisningen resulterer i. Alt vi gjør hver eneste dag er å formidle og tilgjengeliggjøre kunst for allmennheten!

Etter avslaget sitter vi sjokkerte igjen og i ferd med å miste dansegleden, formidlingsgleden ... og arbeidsplassen vår.

Dersom disse arbeidsplassene forsvinner, forsvinner samtidig et viktig og populært fritids¬tilbud til tusener av barn og unge For disse er dansingen like viktig som fotballen er for andre. I dansen har de mye av sitt sosiale liv og identitetsutvikling. Det er mange av de samme ungdommene som senere i livet blir de nye kulturformidlerne. På den måten svekkes også rekrutteringen.
Dersom danseskolene ikke får kompensasjon for tapte billettinntekter, som er en svært viktig inntektskilde for danseskoler, vil det rive grunnen under skolene.

Billettinntekter utgjør årlig mellom 30 og 50 prosent av en danseskoles omsetning. Dette tapet, i tillegg til kansellerte dansekurs, kansellert sommerskole og krav om refusjon på kursavgift, gjør at mange danse-skoler står i fare for å gå konkurs i sommer.

Bent Høie sa at samfunnet gradvis skulle starte opp igjen - barn og unge først. Men slik føles det ikke for oss som inntil den 12. mars daglig jobbet med barn og unge.

I den grad det likevel skulle være noe tvil om at private danseskoler faller inn under ordningen, vises det til formålsbestemmelsen i forskriften paragraf 1 som er «å kompensere tap av billettinntekt og deltakeravgift og merutgifter ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19-utbruddet».

Vi må opprettholde dansetilbudet til barn og ungdom i hele Norge! Vi trenger denne kompensasjonen sårt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags