Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til Stortinget og Regjeringen: Nei til å flytte finanstilsynet til EU!

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fredag 27. mai startet jeg en underskriftsaksjon etter å ha fått kjennskap til at Stortinget planlegger hastebehandling for å avgi norsk suverenitet og legge det norske finanstilsynet inn under ESA, det vil i praksis si under EU.

I løpet av 1 og en halv uke kom det inn over 12 000 underskrifter på underskrift.no. I tillegg har jeg I skrivende stund fått ca. 100 navn tilsendt I posten og på e-post. Aksjonen pågår fortsatt. Jeg er overveldet over responsen. Det viser at mange i dette landet er våkne og bryr seg om Norge som en fri og selvstendig nasjon.

Torsdag 12. mai avholdt Stortingets finanskomité en høring innkalt på halvannet døgns varsel, om et kontroversielt forslag fra regjeringen om dyptgripende avståelse av norsk suverenitet til EFTAs overvåkingsorgan ESA og EFTA-domstolen. Det er jo ironisk at mens vi andre forberedte 17.mai-feiring og pinsehelg, satt Stortingets finanskomité og behandlet avgivelse av ytterligere makt til EU. En overnasjonal organisasjon som vi ikke en gang vil være medlemmer av! Det er tale om den største avståelse av suverenitet siden EØS-avtalen i 1992 når nå Regjeringen og de fleste stortingsrepresentantene ønsker å flytte finanstilsynet i hui og hast ut av norsk makt og over på ESAs hender.

For å få til et slikt vågalt stykke, må de ha 3/4 flertall etter grl. §115 om myndighetsoverføring til fremmede makter. Denne bestemmelsen var selvsagt ment som en unntaksregel. Hovedregelen er ifølge Grunnloven at Norge er suverent i alle spørsmål. Regelen med 3/4 flertall skulle være en sikkerhetsventil mot at Stortinget skulle ta slike alvorlige beslutninger uten å være tydelig i takt med folkeviljen, som jo skal være uttrykt i Stortinget.

Flere jusseksperter har uttalt seg om at vedtaket er grunnlovsstridig i forhold til §115, da denne paragrafen hindrer Stortinget å overgi makt til et overnasjonalt organ Norge ikke er medlem av. Dette på grunn av at selv om myndigheten formelt sett blir lagt under ESA, som er et EØS-organ, har ESA i realiteten så lite innflytelse over reglene som kommer fra EU, at i praksis blir det det samme som direkte underleggelse av EU. En mann er allerede ansatt i ESA for å påse at Norge følger og implementerer reglene fra EU.

Noen mener også at forslaget strider mot §1, første setning, som sier at «Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike». Og det advares mot at et eventuelt vedtak vil skape presedens på andre områder:

– At Stortinget hastebehandler en så stor sak, så stor at man for første gang siden 1992 må bruke Grunnlovens §115 som krever tre fjerdedels flertall, er helt useriøst. Og den kommer til å få presedens for energi, telekom og data. Dette kommer til å få store ringvirkninger, sier europarettsjurist, professor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen.

Det er en skandale at Stortinget velger å hastebehandle en så alvorlig sak. Stortinget skal styre på vegne av folket. Det har aldri vært større motstand mot EU enn det er nå. Problemet er bare det at stortingsrepresentantene slett ikke er representative for det norske folk når det gjelder forholdet til EU. Det er for tiden stort flertall blant de folkevalgte for EU. Det vil si at bare de ikke foretar en folkeavstemming, kan de flytte mye makt ut av landet uten å få noe nevneverdig motstand i salen. Hvis de ikke bryr seg om hva folket mener, da.

Frp har tidligere vært imot å oppgi suverenitet over finanstilsynet, men nå går de altså i bresjen for det. Det er kjent at SP, SV og KrF vil stemme imot regjeringens forslag. Men med seg, har Høyre og Frp fått Ap og Venstre. Ap og Frp bruker partipisken og har bundet sine representanter, men det ser heldigvis ut til at enkeltrepresentanter har begynt å gjøre motstand. Håpet er at mange nok våkner før det er for sent.

Det norske folk har sagt tydelig NEI til EU to ganger. I lys av all uro i disse dager, når det gjelder blant annet økonomi og innvandring, skulle det ikke være noen grunn til å overlate ytterligere områder til Brüssel. Når Stortinget skal stemme over dette 13. juni håper jeg de tar hensyn til folkeviljen, styrer etter norsk grunnlov og ikke bukker og neier for EU.

Kjære folkevalgte, det er ingen skam å snu!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.