Har denne regjeringen forstått hva de har gjort og hvor alvorlig situasjonen er? Denne blåblå regjeringa har prioritert å gi nesten 25 milliarder mer til de aller rikeste i fire år, og kuttet slik at de med minst må betale, og slik at stadig fler har blir fattigere av deres politikk.

Små forskjeller har vært et kvalitetstegn for Norge. Nå ødelegger deres politikk dette. Ja, de setter også hele den norske velfersmodellen under press. Nå skal arv, formue, investeringer og eiendom lønne seg, ikke lønnsarbeid. Og er du syk og fattig, så blir du straffet. Det er bare å summere: Lønnstagere oppfordres til moderasjon, uføre forsørgere er fratatt barnetillegget, kronikere og multihandikapede har fått økte egenandeler. Enslige forsørgere har fått store kutt i overgangstønad. Arbeidsledige har mistet feriepenger. Enslige eldre med lav folketrygd har fått mindre å leve av år for år. Bostøtten er nå den laveste på åtte år, mens det har blitt stadig dyrere å bo, samtidig som 10.000 færre får bostøtte.

Tredje år på rad gir de pensjonistene mindre å leve for. I snitt har en gjennomsnitts-pensjonist tapt 14.300 kroner til nå. Nei, skattelettene til regjeringen gir ikke kompensasjon, men økte forskjeller og ingenting til de som har minst og kun lever av folketrygden. Stadig fler sliter og henger ikke med. Nå lever 100.000 barn i fattige familier (nesten 700 i Horten).

Og så kommer denne regjeringen med 75.000 kroner til Horten mot fattigdom? Forstår ikke denne regjeringen sin egen politikk? Regjeringas ytelses-reduksjoner og systemendringer kan ikke botes  på med små symbolpenger. Dette er nesten hånlig med tanke på hva de har gjort mot de det gjelder.

SV kommer nå til å legge fram 30 forslag for reduserte forskjeller i Stortinget, og hvert enkelt av dem skal det stemmes over. For nå må og skal det føres en knallhard kamp. Alle kutt må reverseres. Pensjonister og alle med lite må løftes. Og for å treffe flest mulige fattige med barn, må barnetrygden dobles. Ja, stem SV opp. Det trengs en rødgrønn regjering som gjør noe med dette - ikke en sentrumsgul.

Tore Larsen, medlem i SV