Gå til sidens hovedinnhold

De eldres behov må få sterkere prioritering på dagsorden

Artikkelen er over 3 år gammel

Horten Høyre og Horten Senior Høyre mener det er nødvendig med fortgang i nytenking innfor transport.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Behovet for mobilitet er å hindre isolasjon og ensomhet for mange eldre. Eldre skal også ha muligheten for en selvstendighet og aktiv deltakelse i lokalsamfunnet, som skaper bedre livskvalitet og trygghet.

Vi begrunner dette med den demografiske utviklingen og økende antall eldre innbyggere som forventes å ha behov for tjenester. I Horten kommunens Strategiplan for Helse og velferd 2017 – 2030 nevnes økning på nær 70% i aldergruppen 80 – 89 år og 45% i gruppen 90+. Og det er en målsetting om at flest mulig eldre skal bo lengst mulig i eget hjem.

Busstilbudet i Horten kommune er ikke av det beste, og etter et tidligere initiativ fra Eldrerådet med fokus på eldre og transport, behandlet Kommunestyret 13.02.18 sak om kommunalt busstilbud. Saken ble etter et enstemmig vedtak sendt tilbake til administrasjonen for kartlegging av behov for tilgjengelig og fleksible mobilitetsordninger for eldre og andre grupper med behov.

En fleksibel transportordning må ses på som et helsefremmende og forebyggende helsetiltak. Det kan gi muligheter for selvstendighet og aktiv deltakelse i lokalsamfunnet. En slik ordning kan forhindre ensomhet, isolasjon og depresjon og være en stimulans til å kunne bo lenger i eget hjem.

Endringer i innbyggernes alderssammensetning er en nasjonal utfordring, og for første gang har Regjeringen nå en egen eldreminister. Den enkelte kommune må finne sine egne løsninger og tiltak, Horten må finne sine også med de budsjettmessige konsekvensene det medfører. På flere områder er Horten kommune i forkant, for eksempel oppvekstetaten med sitt HOPP-prosjekt, som bl.a. har fokus på aktivitet, trivsel og forebygging.

Aktivitet og trivsel er viktig også for den eldre generasjon, mobilitet kan imidlertid være et hinder for mange. En transportordning vil være et tiltak som kan avhjelpe på den utfordringen. Forebyggende tiltak bør starte snarest og ha et lagsiktig perspektiv. Dette kan også på sikt gi økonomisk gevinst for kommunen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.