Mandag 8. august trykket Gjengangeren saken om NOAH-aktivist Ida Kristine Johannessen, som demonstrerte da sirkus Arnardo gjestet byen tidligere denne måneden. Johannessen demonstrerte på vegne av NOAH mot å ha dyr på sirkus og tvinge dem til å opptre. Hun problematiserte at sirkuset tjener penger på å ha dyr.

Vi mennesker har tjent penger på å ha dyr til alle tider. Det er stort sett derfor vi har dyr – kanskje med unntak av noen kjæledyr. NOHA hevder at dyr på sirkus er utsatt for tvang, uten å fortelle hva de legger i ordet, eller forklare nærmere hvorfor de mener det. For hva skiller bruk av husdyr i norske sirkus, fra bruk av husdyr i Norge i andre sammenhenger? Hvorfor angriper NOAH sirkusene, men ikke andre bransjer eller andre dyreholdere?

Ponniene til Arnardo opptrer i manesjen i fem minutter i løpet av en kveld på turne. De løper stort sett rundt i ring og på rekke, med svært lite halsbrekkende øvelser. De strigles og kjæles med, og beiter og koser seg mens de for det meste av tiden holdes synlige for publikum. Hva er forskjellen på å trene og transportere og tjene penger på ponnier på sirkus, og det å trene, transportere og tjene penger på en travhest? Eller en galopphest? Eller en hest i et dressurritt? Og hva er forskjellen på å trene, transportere og tjene penger på å ha en hund i sirkus, sammenlignet med å ha en politihund?

Politihunden opplever kanskje enda flere timer i bur i løpet av et døgn på vakt, sammenlignet med hunder på sirkus i Norge. Eller hva med forsvarets tjenestehunder? Vekterhunder? Hunder som driver med agility?

Dyr i sirkus er redusert til husdyr som shetlandsponnier, lamaer, katter og hunder. Elefantene og sjøløvene ble pensjonert i 2014. NOAH skriver på sin informasjonsside 1 at dyr på sirkus ikke er frivillige artister. Det er derfor relevant å spørre om: Er en travhest, en frivillig travhest? Er en politihund, en frivillig politihund? Er en lama, frivillig produksjonsdyr for norsk ull? NOAH skriver også at dyrene i sirkus lever uten å utfolde sine naturlige behov. Vel – får en travhest, galopphest eller dressurhest i større grad leve et liv der de får utfolde sine naturlige behov?

Organisasjonen skriver også at sirkusdyr er flokkdyr, og at de i sirkus tvinges til å leve adskilt fra hverandre, lenket fast og i trange omgivelser, og at de transporteres nesten hver dag, og at sirkusdyr utsettes for vold. På siden sin skriver også NOAH om elefanter.

Informasjonssiden deres er ikke oppdatert på mange år. Det hadde vært fint med en konkret argumentasjon for hvorfor det er fælt med dyr på sirkus, sammenlignet med øvrig dyrehold. For det er ikke lett å følge argumentasjonen slik den fremstår.

Dyrene på sirkus Arnardo lever ikke isolert, men i grupper bestående av flere individer. De leies inn sammen med sine artister hvert år. Mattilsynet kontrollerer og vaksinerer dyrene ved ankomst til Norge. Arnardo driver sin virksomhet med tillatelse fra Mattilsynet. Når en virksomhet har tillatelse gitt av norske forvaltningsmyndigheter, innebærer det en oppfølging av tillatelsen med kontroller og tilsyn. Dyrene som reiser med Arnardo følges opp gjennom ikke-varslede tilsyn. Hadde de vist tegn til å ha vært utsatt for vold, ville Arnardo garantert ikke fått lov til å drive.

Når NOAH hevder at det er bevist at sirkusdyr utsettes for vold, uten å konkretisere mer, bidrar de til å generalisere. Skal sirkus med streng kontroll for drift bli offer for at noen sirkus i utlandet driver på en måte som ikke oppfyller norske lover, så bidrar NOAH til å spre mistillit til norske myndigheter.

Kampanjen mot dyr i sirkus er en misforstått. Sirkuset er avhengige av at dyrene har det bra, og at de fungerer bra. Innsatsen for å redde dyr som ikke har det bra bør rettes mot andre dyreholdere enn norske sirkus.

For kjæledyr, produksjonsdyr og dyr for øvrig i samfunnet, har også en risiko for å kunne bli vanskjøttet. Kunne man begynne med å etablere et dyrepoliti for eksempel?