Hva skjedde med byggesaken i Aschehougs gate 15?

PÅ TOMTEN I DAG: Naboene i Aschehougsgate protesterer på at det røde huset fra 1933 blir revet og erstattet med tremannsbolig.

PÅ TOMTEN I DAG: Naboene i Aschehougsgate protesterer på at det røde huset fra 1933 blir revet og erstattet med tremannsbolig. Foto:

Av

Både administrasjonen og politikerne avviste bygging av en firemannsbolig (i Aschehougs gate 15 -red.anm.) på grunn av enormt volum, utforming og dårlig tilpasning. Nabolaget var lykkelige for det, det er ingen hemmelighet.

DEL

MeningerI neste runde kommer en helt ny søknad om en tremannsbolig fra samme utbygger. Ved første øyekast, og i tekst, står det at dette er nedgradert prosjekt. I nabovarsel stod det:

"Vi har nå tatt tak i alle hovedpunktene i klagene fra naboene, og nedskalert prosjektet kraftig."

Men ved raskt titt kan enhver regne seg frem til og se at dette er faktisk 3,5 kvadratmeter større i grunnflate enn tidligere firemannsbolig. Utbygger fokuserer bare på hva de har tatt bort, men ikke hvor mye de har lagt til. Riktig nok har det totale bygget tre kvadratmeter mindre boareal, men det er plassen på tomten, altså størrelsen av bygget, utseende, innsyn og tilpasning som er relevant.

Ordfører og formannskapet prater flott om Hagebyen Horten. Formannskapet vedtok 6. februar 2018:

"Administrasjonens arbeid med bevaring av Hagebyen Horten, tas med i vurderingen av fremtidige plan- og byggesaker frem til kommuneplanens arealdel foreligger med endelig vedtak om godkjenning".

Søknad om tremannsbolig (ny søknad) blir levert kommunen 15. mai 2018, altså lenge etter vedtak om at bevaringen av Hagebyen Horten skal «tas med i vurderingen» i kommende byggesaker.

Kommunens administrasjon har fått føring på å ta hensyn til Hagebyen Horten som de i dette prosjektet ser helt bort i fra – hvorfor? Hagebyen virker nå som tomme ord når man ser hva administrasjonen og våre tillitsvalgte politikere vedtar. Selv uten en slik føring er dette prosjektet over grensen på hva et villastrøk tåler. Ikke bare hos oss, men generelt.

Når det gjelder innsyn og tilpasning kan vi ikke forstå at kommunen ikke har noe å si på at dette blir ett av de eneste husene i Horten med takterrasse, på tross av at tiltakshaver nå skryter av at de har areal nok på bakkenivå. Faktisk nok til å bygge to tomannsboliger, som tiltakshaver uttalte i Gjengangeren etter at politikerne godkjente tremannsboligen. Ganske provoserende. Som om det er noe tiltakshaver bestemmer? Det er faktisk fortsatt Horten kommunes byggesaksavdeling og politikerne som avgjør om det er plass til det eller ikke.

Men da er det vel bare for alle andre å søke om takterrasser for nå å kunne finne seg en skjermet avkrok? Det er jo det Horten kommune vil. Men ikke i havneområdet skal vi tro enhetsleder for Plan og utbyggingstjenester Lasse Henriksen, og det han uttaler om utbygging i dette området (Gjengangeren 28. september 2018). Nei, takterrasser passer nok bedre i småhusbebyggelsen i åsen.

Og så dette med at utbygger skryter av at de ikke har søkt om en eneste dispensasjon? Man må faktisk bygge 15 meter fra senterlinjen i fylkesveg i et uregulert område som dette, ikke ni meter som står på tegninger. Da må man faktisk søke dispensasjon. Det er riktig at de ikke har søkt ennå, men de må.

Så nå, kjære Hortens innbyggere og velgere – se opp når det kommer opp et hus med «til salgs» plakat nær deg. Neste gang er det du som får en tiltakshaver med en kreativ arkitekt, med store ambisjoner og god fantasi ved siden av deg.

Skjønnsbaserte regler er like gjeldende som alle andre regler. Og nettopp skjønn bør politikerne utøve her.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags