Feil om pensjon i private barnehager

Marius Iversen, PBL.

Marius Iversen, PBL. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet er bra at det er søkelys på hvordan private barnehager forvalter sitt mandat og offentlige midler. Men det er viktig at debatten er faktabasert og ikke baserer seg på myter.
I et debattinnlegg i Gjengangeren 16. juli hevder SVs Børre Stabell at «private barnehager i 2017 fikk nesten 1 milliard kroner mer til dekning av pensjonsutgifter enn de faktisk benyttet.»
Dette er ikke riktig, selv om det også er presentert slik i en rapport som Kunnskapsdepartementet har bestilt fra Telemarksforsking.
Fordi Telemarksforsking har hentet ut tall fra rapporteringssystemet Basil, i stedet for å legge til grunn de reelle pensjonskostnadene i private barnehager, gis det inntrykk av at private barnehager har lavere kostnader til pensjon enn det de i realiteten har.
Telemarksforsking har selv tidligere erkjent de store svakhetene med tallmaterialet fra Basil. PBL er derfor svært overrasket over at disse tallene brukes som grunnlag for å beregne gjennomsnittlige pensjonskostnader.
En ny rapport fra aktuarfirmaet Lillevold & Partners, som er laget på oppdrag fra PBL, viser at de reelle pensjonskostnadene er betydelig høyere enn det Telemarksforskning har estimert.
For barnehager i PBLs tariffområde utgjør pensjonskostnadene i gjennomsnitt 11,5 prosent av kommunal lønnskostnad, ikke 7,7 prosent som Telemarksforsking hevder.
Systemet for finansiering av private barnehager må dessuten vurderes helhetlig ettersom mange private barnehager er betydelig underfinansiert på andre områder, for eksempel når det gjelder kapitalkostnader.
Det er uansett ikke et mål i seg selv at kostnadene til pensjon skal være så høye som mulig. Det viktige er at pensjonsbetingelsene til de ansatte er gode. For mer enn 95 prosent av de ansatte i private barnehager er lønns- og arbeidsvilkårene, inkludert pensjon, regulert i tariffavtale.
PBLs tariffavtale med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta gjelder for 27.500 ansatte i 1.750 barnehager. Og i PBLs medlemsbarnehager er ytelsene for de ansatte gode og på nivå med ordningene for ansatte i kommunale barnehager.
For PBL er det viktig at våre medlemmer har gode ordninger for de ansatte, som fullt ut er konkurransedyktig med ordningene for ansatte i kommunale barnehager. Men det er selvsagt også et mål å holde kostnadene på et fornuftig nivå. Det må – også for Børre Stabell og SV – være å foretrekke at offentlige tilskudd kommer barna i barnehagene til gode i stedet for å havne på bunnlinjen til forsikringsselskapene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags