Hva vil ordføreren gjøre for barn og unge?

Av

Høyre er opptatt av å prioritere arbeidet med å sikre gode barnehager og skoler for derigjennom å gi alle barn i vår kommune omsorg, kunnskap og ferdigheter. 

DEL

MeningerInterpellasjon til kommunestyret 26. februar: Vi mener at et godt oppvekstmiljø er svært viktig for at barn og unge skal kjenne seg trygge og oppleve mestring. Barn og unge må få god hjelp og oppfølging når de trenger det. Trygghet og trivsel i oppveksten er også temaet for Fokehelseprofilen 2019.

Les også (+): Barnas Turlag kunne ikke ønsket seg bedre forhold

I Folkehelsebarometer for Horten kommune er det særlig tallene under temaet oppvekst og levekår som bekymrer Høyre. Høyre mener at tiltak for å bedre barn og unges helse og livskvalitet i Horten kommune må få økt fokus i fremtiden – spørsmålet som jeg ønsker å stille ordføreren er derfor:

Hvilke tiltak vil ordføreren iverksette for å bedre forholdene innen oppvekst og levekår? Høyre ønsker at ordføreren ser på, forklarer en årsakssammenheng og kommenterer følgende indikatorer der Horten kommune ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet; Det er færre personer med videregående skole eller høyere utdanning i gruppen 30-39 år. Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i landet som helhet.

Det er flere barn av enslige forsørgere. Flere har behov for stønad til livsopphold i gruppen 20 – 29 år. Flere blir mobbet på ungdomsskolen. Flere ligger på det laveste mestringsnivå i regning i 5. klasse. Det er høyere frafall i videregående skole. Færre tror på et lykkelig liv. Andelen ungdom som har en skjermtid over fire timer per dag er høyere enn i landet som helhet. Antallet personer 15 – 29 år med psykiske symptomer/lidelser er høyere enn for landet som helhet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags