Kommunen prioriterer studenter fremfor beboerne i havna

IKKE IMPONERT: Innsender Geir Lenes syns kommunen tenker helt feil om ny vei til Bakkenteigen.

IKKE IMPONERT: Innsender Geir Lenes syns kommunen tenker helt feil om ny vei til Bakkenteigen. Foto:

Av

Kommunestyremøtet i juni i år (sak 107/19) vedtok enstemmig at ny vei på Campus Vestfold skal finansieres fra overskuddet fra Horten Bompengeselskap Rv.19 AS (oppløst 19. desember 2018) på 20 millioner kroner.

DEL

MeningerDessuten 50 millioner kroner opplånt av Horten kommune, men refundert av Vestfold fylkeskommune. Vedtaket på generalforsamlingen i bompengeselskapet åpnet for slik bruk av gjenstående midler. Oddbjørn Gaski har dessverre rett i sin karakteristikk av veiprosjektet, men saken har mange flere fasetter.

Les Oddbjørn Gaskis leserbrev her

I veiledningen for bompengeselskap kapittel 5.3 åpnes det opp for at Statens vegvesen i samråd med kommunen og fylkeskommunen, skal bruke gjenstående midler til veiformål i det området bompengene er innkrevd. Hvordan begrepet «området» skal forstås er kritisk i denne sammenhengen. Det står ikke «kommunen», og det betyr at tiltaket må ha en nærmere tilknytning til og nytteverdi for Rv.19 – trafikken og annet.

Spørsmålet som må stilles er om denne nye veiløsning fra Campus Vestfold frem til Rv.19 ved Glenneundergangen, kan sies å være innenfor «området». Det er nokså sikkert ikke tilfellet. Veien skal ikke stilles til disposisjon for gjennomkjøring for allmennheten - målet er ikke å lage en ny hovedfartsåre - men skal «lette» studentenes tur/retur IC-stasjonen på Skoppum vest (sparer 5 minutter).

Restriksjoner på bruk av veien betyr verken avlastning for trafikken på Rv.19 eller Fv.325. Påkjøringen ved Glenneundergangen må karakteriseres som vanskelig og farlig. Administrasjonen må gi oss nødvendige avklaringer om dette.

Det er opprørende og beklagelig dersom administrasjonen misledet kommunestyret til å forfordele en betydelig sum penger som skulle vært benyttet til allmennhetens beste gjennom en «Miljøbypakke Horten», heller enn til tiltak for pendlende studenter fra andre kommuner.

Vi vet at kommunen er uinteressert i «Miljøbypakke Horten», og de tar heller ikke stilling til andre gode bærekraftige løsninger og grundigere analyser i havna, eksempelvis ny biloppstillingsplass med lokk, eventuelt flyttet delvis eller helt ut på halvøy i sjø og koblet til forlenget miljøtunnel inn i byen. Kan administrasjonen og våre politikere være bekjent av dette?

Forstå det den som kan. Et nytt 3 ferjeleie skal stå ferdig allerede i 2022-24, og dette er en trussel mot gode samferdselløsninger for beboerne i Havna. Det samme gjelder også manglende tiltak mot forurensning (støy, partikler og VOC) som følger av den forventede kraftige økningen i trafikken over sambandet Moss-Horten.

Administrasjonen vil ikke ha de gode løsningene for folk flest, de har en oppfatning om at dette blir for dyrt. Verre er det at våre politikere fortsetter å gå på den limpinnen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags