Alle bedrifter i det nye fylket bør være med. Helt med!

Av

I Norge deltar under hundre personer med utviklingshemning i ordinært arbeidsliv. Det er færre enn for 20 år siden.

DEL

MeningerVedtatt på LO Vestfold og Telemarks Regionkonferanse 24. og 25. oktober: Dagens arbeidsliv legger ikke til rette for mangfold og ulike mennesker. Vi vil gi plass til mennesker med utviklingshemning. Å ikke være en del av arbeidslivet kan gi opplevelse av å være annerledes og mindreverdig. Å være i jobb gjøre at vi kan kjenne at vi er viktige bidragsytere i fellesskapet. Dette gjelder alle, også mennesker med utviklingshemning.

LES OGSÅ (+): Ann-Kristins prosjekt ble nominert til Årets Sosiale Entreprenør: – En stor anerkjennelse

Regjeringen lovet satsing på inkludering i arbeidslivet. Det er bra. Men i årets statsbudsjett får «HELT MED! Et arbeidsliv for mennesker med utviklingshemning», en reduksjon på en million kroner til tross for gode resultater. LO i Vestfold og LO i Telemark mener regjeringen bør ha flere tanker i hodet samtidig: I tillegg til ordinære varige tilrettelagte arbeidsplasser og dagsenter, bør inkludering i ordinært arbeidsliv satses på. Her har HELT MED! gått foran og vist vei.

Diagnosen utviklingshemning gir nærmest automatisk rett til uføretrygd, ofte uten vurdering av arbeidsevne. De blir henvist til dagsenter og dagtilbud i kommunal regi. Dagtilbud som kan være gode og meningsfulle, men som ikke er rettet mot arbeidsmarkedet. Samfunnet har lave forventninger til yrkesdeltakelse for personer med utviklingshemning.

HELT MED! er utviklet av Stiftelsen SOR, blant annet i samarbeid med LO og flere LO-forbund. HELT MED!-arbeidsplasser finner vi hos bedrifter som Scandichotellene, McDonald’s, Kiwi, Avinor, Havforskningsinstituttet og i noen kommuner. En HELT MED!–arbeidstaker får den ansattes uføretrygd og minst 20 prosent lønn.

Nå står snart Vestfold og Telemark for tur for HELT MED!–prosjektet. LO Vestfold og LO Telemark vil i forbindelse med fremtidig samlokalisering av LO og de ulike forbunda utrede muligheten for å være en HELT MED!–arbeidsgiver. Vi oppfordrer alle bedrifter i Telemark og Vestfold til å vurdere om de kan være med å inkludere mennesker med utviklingshemning i ordinært arbeidsliv.

Vedtatt på LO Vestfold og Telemarks Regionkonferanse 24. og 25. oktober: Forventninger til arbeidet med heltid etter kommune- og fylkestingsvalget. Et av valgkampens viktige temaer var å øke andelen hele faste stillinger i både offentlig- og privat sektor. LO Vestfold og Telemark forventer at det nye fylkestinget og de nye kommunestyrene holder valgløftene om at alle ansatte skal ha retten til 100 prosent stilling.

Fylkesting og kommunestyrer er arbeidsgivere og kan gjennom politiske vedtak oppnå heltidskultur i fylket og i kommunene. Når arbeidsgiver ikke ønsker å ha ansatte i stillinger over 75 prosent fordi det er for tøft å jobbe i full stilling, må grunnbemanningen opp. Politikerne må bevilge nok midler slik at grunnbemanningen er forsvarlig. Det må samtidig stilles krav til leverandører av varer og tjenester om heltidskultur. Utfordringer med hele faste stillinger er like omfattende i privat sektor.

LO Vestfold og Telemark oppfordrer alle de nye ordførerne i vårt nye fylke om å sette hele faste stillinger høyt på dagsorden, som en motvekt til regjeringens politikk om mer midlertidighet. Våre tillitsvalgte ønsker å bidra med den kompetansen forbundene har om hvilke tiltak som virker.

Slik at vi i felleskap kan nå målene om et likestilt arbeidsliv.

LES OGSÅ (+): Da Zvonimir Vojtulek skulle parkere på HC-plass ble det bråk: – Han var kjempesint!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags