Vi foreldre til elever på Granly skole mottok, som ranselpost, et skriv fra vårt eget FAU- styre i januar/februar.

Her kommer det frem at styret har vedtatt å flytte 17. maifeiringen fra Borreparken til skolegården på Granly i år siden vi har fått så fin ny skole. Dette skal være et prøveprosjekt, og så skal vi; foreldre og elever, få si vår mening i etterkant og vurdere om dette skal bli en fin varig ordning.

At FAU- styret har bestemt dette, synes vi er fryktelig trist. Feiringen i Borreparken er slik vi ser det noe av det fineste vi har i Horten på 17. mai. Her møtes gamle og unge til avslappende hygge og lek. Rammen rundt er stolt og unik, selve «nasjonalparken», et helt spesielt sted, både historisk og som rekreasjonsområde i dag. Under digre ærbødige eiketrær og med fantastisk god plass til pikniker og lek, har vi funnet roen. Vi har hygget oss og lekt etter tidlig 17.mai-morgenstress, fin morgensamling på skolen og barnetoget til byen.

Å kutte ut feiringen i parken, er å avslutte en fin tradisjon for både skolens elever og familier, og andre som har tatt del. Både vi og våre barn har med glede kjent på stolthet og tilknytning til dette spesielle området på den folkefesten 17.mai jo er. Å komme til parken feststemt og pyntet hvert år og å feire land og frihet nettopp her, midt i det grønne mellom kongehaugene, er verdifull ballast for våre små. Det handler om å lære å være stolt av og glad i vår lokale historiske perle. Vi er takknemlige for at vi og ungene har tatt del i dette til nå, og vi er høyst overrasket av at dette ønskes avsluttet. Å ta dette bort er, slik vi ser det, rett og slett historieløst og uforståelig. Vi opplever det som trist og veldig unødvendig.

Ordningen slik den er i dag med felles samling og tog- oppstart fra Granly, ivaretar jo også gleden over å tilhøre Granly og å ha en flott ny skole. Dessuten er vi oss sammen på skolen på diverse andre arrangementer i løpet av skoleåret.

I våre øyne er FAU og det styret vi har valgt til å representere oss foreldre et veldig viktig organ. Dere har et betydningsfullt mandat; å jobbe for saker som er viktige i forhold til barnas læring og trivsel på Granly. All ære for det viktige arbeidet som gjøres i denne sammenheng. Initiativet og engasjementet for å flytte 17.mai-feiringen stiller vi oss derimot uforstående til, siden dette ødelegger en allerede kjær tradisjon og vil oppleves som trist for mange.

Vi reagerer også på styrets fremgangsmåte i saken. En slik prøveordning/ endring er absolutt rimelig å ta opp som årsmøtesak, ikke noe styret alene burde avgjøre. Å flytte feiringen som et prøveprosjekt, for så å la folk komme med uttalelser, er også lite demokratisk og på grensen til taktisk frekt. Når dere i styret også ordlegger dere med at dere regner med noe «støy» i saken, så er arrogansen tydelig uttalt. Mener du som foreldre noe annet enn styrets flertall, er dette å regne som støy. Tiltenkt eller ikke; ordlydens preventive virkning er at mange vil holde seg stille.

Skolens FAU har i en årrekke stått som arrangør av feiringen i Borreparken. Vi har stilt på dugnad og ordnet med parkering og kiosksalg og arrangert leker for barna. I tillegg til skolebarn med familier har også andre uten tilknytning til skolen, tatt del i feiringen. For disse «andre» vil ikke feiring i skolegården være et alternativ, det er ikke naturlig å komme dit uten å ha barn der.

Arrangementet vil ikke ha den samme inkluderende profilen lenger. Vi har snakket med flere eldre og småbarnsfamilier, på Borre og på Tveiten, som synes bestemmelsen om å flytte feiringen fra Borreparken er en ekskluderende endring og en trist nyhet. 17. mai i Borreparken har, kanskje uten at vi tidligere har tenkt så mye over det, vært et åpent og inkluderende arrangement der skolen og FAU knytter lokalsamfunn og skole sammen.

Det er viktig for oss å få komme med denne uttalelsen. Støy eller ikke støy, det bør være rom for flere stemmer i denne saken og vi synes altså feiringen i Borreparken slik den er i dag er noe verdifullt som bør ivaretas. Vi ber FAU gjøre om sitt vedtak om flytting av feiringen av 17. mai 2018. Et eventuelt «prøveprosjekt» som det styret i FAU mener å sette i gang, bør eventuelt foregå etter en helt annen prosess der flere får komme til ordet.

Vi vet vi har mange fler med oss.