MENING: Gratis parkering?  

Av

Kommunale oppgaver eller tjenester må velges bort i 2021 - for å videreføre ordningen.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I et leserinnlegg av 11.09.20 skriver ordfører Are Karlsen at han vil videreføre gratis parkering også i 2021. Vi i Høyre stiller oss undrende til hvordan posisjonen med AP i spissen skal få budsjettet til å strekke til for å beholde gratis parkering. Det finnes nemlig ingen midler til dette formålet. Inntekten fra kommunal avgiftsparkering, estimert til omlag 1,7 mill., blir vanligvis brukt til vedlikehold av veier i kommunen, i følge administrasjonen.

I Høyre spør vi oss om hvordan denne gratis parkeringen skal finansieres. Hva må bortprioriteres? Vil gratis parkering føre til dårligere veier i kommunen, vil det gå utover skole, eldreomsorg eller føre til et dårligere tilbud generelt for innbyggerne i byen vår. Det er dette som er hovedbudskapet vårt - gratis parkering er ikke løsningen, når kommunen allerede har anstrengt økonomi.

Horten Høyre er ikke negative til gratis parkering, for næringslivet kan dette føre til økt handel. Under behandling av saken i Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk 7.9.20 kom det frem at AP har tenkt til å bruke såkalte koronamidler for 2021, penger som er høyst usikkert om kommunen vil motta. Alternativet er disposisjonsfond, eller det å gi innbyggerne dårligere kvalitet på oppgaver/tjenester eller annet.

Ordføreren oppgir i den politiske saken at kostnaden til gratis parkering er 500.000 kroner i året. Dette kunne vi i Høyre vurdert å støtte, men når det viser seg at det reelle inntektsbortfallet faktisk er 1,7 mill, så er det tre ganger så mye. Høyre undres hvor ordførerens tall kom fra?

Horten Høyre ser frem mot behandlingen av saken i kommunestyret. Vi er spent på hvilke tjenester AP må prioritere vekk til fordel for gratis parkering i 2021.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.