Hvert år dør rundt 900 personer av influensa. I 2016 døde 1.700 av influensa.

Sesongen 2017-2018 ble det estimert 1.400 influensarelaterte dødsfall. 7.600 var innlagt på sykehus. I løpet av siste år er 656 personer døde som følge av korona. 267 er innlagt på sykehus. Antall koronasmittede siste år 89.120. Antall personer med influensadiagnose 2017-2018, 142.092.

Covid-19 viruset er utvilsomt farlig, men jeg skulle gjerne blitt opplyst om skadevirkningene ved å nekte oss et tilnærmet normalt liv -og som det ser ut nå - på ubestemt tid.

I DDR ble kritikk av myndighetene møtt med fengsel, i Norge med taushet.