Dette valget er et klima- og miljøvalg. Det står mellom mer av den katastrofale politikken som ødelegger klimaet og naturen, eller et stort MDG på Stortinget. Det vil være det viktigste som har skjedd for klimaet og miljøet i norsk politikk noensinne.

MDG vil endre norsk samferdsel. Vi vil kutte prisen på kollektivtransport med 20 prosent i hele landet, og sikre at staten tar 80 prosent av regningen for store kollektivprosjekter i byene. Vi vil ha flere bilfrie boligområder, sykkelveier og lavere fart rundt skolene som gjør hverdagen enklere og tryggere. Derfor dobler vi potten til bymiljøpakker og innfører egne miljøpakker for bygdene.

Norge skal gå på skinner med MDG. Reisetiden med tog skal kraftig ned, det skal bli billigere og enklere å ta nattog mellom byene i Norge og til Europa. Vi skal bygge hurtigtog til Sverige. Med økt vedlikehold og nytt dobbeltspor i hele Vestfold vil togpendlerne få flere avganger og tog som går når de skal. Vi vil koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen slik at du kan sette deg på toget i f.eks. Sandefjord og reise direkte til Kristiansand eller Stavanger.

Motorveier gir mer biltrafikk, økte utslipp og store tap av natur og matjord. MDG sier nei til nye motorveier og vil heller ta bedre vare på veiene vi allerede har, som økt trafikksikkerhet, bedre vedlikehold, flere gang- og sykkelveier og 10 000 hurtigladere for elbilene langs norske veier innen 2025.

Hvis MDG kommer over sperregrensen kan vi skape byer og bygder som er gode for mennesker og miljø. Da vil vi få 8-10 ganger så mange representanter på Stortinget, som alltid setter klima og miljø først. Din stemme kan være avgjørende. Stem MDG i dag.